Avfall Sør Næring AS er et søsterselskap til Avfall Sør AS.

Avfall Sør Næring AS skal drive mottak, markedsføring og salg av  tjenester knyttet til næringsavfall til deponi, og markedsføring og  salg av jordprodukter, og alt som står i forbindelse med dette.  Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Styret i Avfall Sør Næring AS

Portrettfoto av ansatt.
Elisabeth A. Helle
Styremedlem
 
Portrettfoto av ansatt.
Trond Johansen
Styremedlem
 
Portrettfoto av ansatt.
Arild Bjelland
Styreleder
 

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Portrettfoto av ansatt.
Britt G. Iversen
Daglig leder
 
Portrettfoto av ansatt.
Harry Hansen
Driftsleder
Portrettfoto av ansatt.
Silje Roland Aanesland
Rådgiver miljø og avfall