Avfall Sør Næring AS er et søsterselskap til Avfall Sør AS.

Avfall Sør Næring AS skal drive mottak, markedsføring og salg av  tjenester knyttet til næringsavfall til deponi, og markedsføring og  salg av jordprodukter, og alt som står i forbindelse med dette.  Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Styret i Avfall Sør Næring AS

Portrett av konsernsjefen i Avfall Sør - høsten 2022
Arild Bjelland
Styreleder
 
Portrett av middelaldrende dame med grått hår og rød kjole med fuglemønster
Elisabeth A. Helle
Styremedlem
 
Portrett av middelaldrende mann med kort hår og skjegg
Trond Johansen
Styremedlem
 

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Portrett av middelaldrende dame med langt lysebrunt hår
Britt G. Iversen
Daglig leder
 
Portrett av middelaldrende mann med kort grått hår
Harry Hansen
Driftsleder
Portrett av ansatt kvinne i Avfall Sør
Silje Roland Aanesland
Rådgiver miljø og avfall