Alle som er registrert som kunde hos Avfall Sør, og tinglyst eier av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla har levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret. Dette gjelder både husholdninger og hytte/fritidsbolig.

På gjenvinningsstasjonen tar vi imot følgende sortert avfall:

Illustrasjon av mottak for ombruksvarer.

Gjenstander til ombruk

På Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Mjåvann og Sørlandsparken kan du levere ting til ombruk. Mye av det som er brukbart selges videre i bruktbutikken Blå Kors gjenbruk på Mjåvann, slik at noen andre kan få nytte av det.

Det er ikke mulig å levere ting til ombruk på Støleheia gjenvinningsstasjon.

Illustrasjon av container og binge for hageavfall.

Grovavfall

Avfall som på grunn av sin størrelse eller form ikke får plass i vanlige avfallsdunker eller innkastluker til nedgravde containere. For eksempel store gjenstander, bygningsavfall og hageavfall.

Illustrasjon av mottak for farlig avfall og elektro.

Farlig avfall og elektroavfall

På Avfall Sørs tre gjenvinningsstasjoner finner du egen avdeling med mottak for farlig avfall og elektroavfall. Lever helst farlig avfall i originalemballasjen. Vi tilbyr sikker håndtering av IT-avfall.

 

Avfallstyper til gjenvinningsstasjonen

Gjenstander til ombruk
Innlevering til ombruk – gjenstander
Ting som kan brukes på nytt istedenfor å kastes.
Tekstiler, klær og sko
Klær, sko og tekstiler til ombruk
Leveres i UFF-container.
Papp
Papp og papir
Større mengder papp, papir og kartong.
Plastemballasje
Plastemballasje
Større mengder plastemballasje.
Blandet plast
Blandet plast
Plast som ikke er emballasje.
Glassemballasje
Glassemballasje
Leveres i iglo for glass- og metallemballasje.
Metallemballasje
Metallemballasje
Leveres i iglo for glass- og metallemballasje.
Hageavfall
Hageavfall
Alt biologisk nedbrytbart avfall.
Trevirke
Trevirke
Alt av treverk, unntatt impregnert trevirke og MDF.
Trevirke
Trepaller
Leveres på anvist område (Mjåvann), eller egen container (Støleheia).
Impregnert trevirke
Impregnert trevirke
Trykkimpregnert trevirke, kreosotbehandlet trevirke o.l.
Metall
Metall
Aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern, stål mv.
Dekk
Dekk – med og uten felg
Brukt til kjøretøy, unntatt dekk til sykkel eller ståhjulinger.
Porselen og keramikk
Porselen og keramikk
Leveres i container for keramikk, porselen, betong mv..
Betong
Betong
Leveres i container for keramikk, porselen, betong mv.
Små fritidsbåter
Båtvrak (under 15 meter)
Ferdig sanerte fritidsbåter leveres på Mjåvann og Støleheia.
Gips
Gips
Tørre og rene takplater, veggplater, veggdekor mv.
Elektronikk
Elektroavfall
Leveres i ulike bur/kasser i mottak for elektroavfall.
Batteri
Batterier
Småbatterier og blybatterier leveres i mottak for farlig avfall.
Farlig avfall
Farlig avfall
Leverers på egen mottaksbenk i mottak for farlig avfall.
Asbest
Asbest
Må pakkes inn i to lag plast. Kontakt ansatte ved levering.
Vindu
Vindu
Leveres på anvist område.
Restavfall
Restavfall til forbrenning
Avfall som er igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. Forbudt å kaste fargede sekker og gassbeholder i restavfallet.

Du kan også levere følgende avfallstyper i egen container på gjenvinningsstasjonen:

  • MDF – kun MDF-plater og kapp av MDF
  • Gulvbelegg – ftalater

Når du besøker våre gjenvinningsstasjoner

Illustrert kart som viser Avfall Sørs lokasjoner for i Kristiansand og Vennesla.

Velg hvilken gjenvinningsstasjon du vil bruke:

Husk adgangsbevis for å komme inn på gjenvinningsstasjonen! Les mer om kundeidentifisering.

Avfall leveres med bil — med eller uten tilhenger

  • Bilens totalvekt må ikke overstige 3500 kg
  • Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å lever avfall med lastebil, traktor med henger og lignende på gjenvinningsstasjonene
  • Traktor kan levere avfall på Støleheia gjenvinningsstasjon etter særskilt avtale med driftsleder
  • Fyll gjerne hengeren med jord til hagen når du skal hjem.
  • Før du besøker gjenvinningsstasjonen – sjekk plasseringen av containere i oversiktskartet og sorter avfallet ditt deretter. Det kan lønne seg å legge avfall som skal av først, øverst på hengeren.
  • Alle våre gjenvinningsstasjoner er betjent. Er du usikker på hva som skal sorteres hvor må du gjerne spørre våre ansatte om hjelp.