Alle som er registrert som kunde hos Avfall Sør, og tinglyst eier av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla har levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret. Dette gjelder både husholdninger og hytte/fritidsbolig.

På gjenvinningsstasjonen tar vi imot følgende sortert avfall:

Illustrasjon av mottak for ombruksvarer.

Gjenstander til ombruk

På Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Mjåvann og Sørlandsparken kan du levere ting til ombruk. Mye av det som er brukbart selges videre i bruktbutikken Blå Kors gjenbruk på Mjåvann, slik at noen andre kan få nytte av det.

På Støleheia gjenvinningsstasjon er det plassert en container for ting til ombruk. Her kan du sette fra deg ting du ønsker at andre kan dra nytte av. Du kan også ta med deg ting som andre har levert inn og som du har bruk for.

Illustrasjon av container og binge for hageavfall.

Grovavfall

Avfall som på grunn av sin størrelse eller form ikke får plass i vanlige avfallsdunker eller innkastluker til nedgravde containere. For eksempel store gjenstander, bygningsavfall og hageavfall.

Illustrasjon av mottak for farlig avfall og elektro.

Farlig avfall og elektroavfall

På Avfall Sørs tre gjenvinningsstasjoner finner du egen avdeling med mottak for farlig avfall og elektroavfall. Lever helst farlig avfall i originalemballasjen. Vi tilbyr sikker håndtering av IT-avfall.

 

Avfallstyper som kan leveres til gjenvinningsstasjonen:

Innlevering til ombruk – gjenstander
Innlevering til ombruk – gjenstander
Ting som kan brukes på nytt istedenfor å kastes.
Klær, sko og tekstiler til ombruk
Klær, sko og tekstiler til ombruk
Leveres i UFF-container.
Papp og papir
Papp og papir
Større mengder papp, papir og kartong.
Plastemballasje
Plastemballasje
Større mengder plastemballasje.
Blandet plast
Blandet plast
Plast som ikke er emballasje.
Glassemballasje
Glassemballasje
Leveres i iglo for glass- og metallemballasje.
Metallemballasje
Metallemballasje
Leveres i iglo for glass- og metallemballasje.
Hageavfall
Hageavfall
Alt biologisk nedbrytbart avfall.
Trevirke
Trevirke
Alt av treverk, unntatt impregnert trevirke og MDF.
Trepaller
Trepaller
Leveres på anvist område (Mjåvann), eller egen container (Støleheia).
Impregnert trevirke
Impregnert trevirke
Trykkimpregnert trevirke, kreosotbehandlet trevirke o.l.
Metall
Metall
Aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern, stål mv.
Dekk – med og uten felg
Dekk – med og uten felg
Brukt til kjøretøy, unntatt dekk til sykkel eller ståhjulinger.
Porselen og keramikk
Porselen og keramikk
Leveres i container for keramikk, porselen, betong mv..
Betong
Betong
Leveres i container for keramikk, porselen, betong mv.
Båtvrak (under 15 meter)
Båtvrak (under 15 meter)
Ferdig sanerte fritidsbåter leveres på Mjåvann og Støleheia.
Gips
Gips
Tørre og rene takplater, veggplater, veggdekor mv.
Elektroavfall
Elektroavfall
Leveres i ulike bur/kasser i mottak for elektroavfall.
Småbatterier
Småbatterier
Leveres i mottak for farlig avfall. Husk å teipe polene!
Blybatterier og bilbatterier
Blybatterier og bilbatterier
Blybatteri og tradisjonelle startbatteri brukt i diesel- og bensinbiler leveres i mottak for farlig avfall.
Farlig avfall
Farlig avfall
Leverers på egen mottaksbenk i mottak for farlig avfall.
Asbest
Asbest
Må pakkes inn i to lag plast. Kontakt ansatte ved levering.
Vindu med PCB
Vindu med PCB
Leveres på anvist område.
MDF-plater og kapp av MDF
MDF-plater og kapp av MDF
Veggpanel, lister, takplater, flatpakkede møbler m.m.
Gulvbelegg - ftalater
Gulvbelegg - ftalater
Mykt gulvbelegg av vinyl, mykt takbelegg av vinyl, lister
Restavfall til forbrenning
Restavfall til forbrenning
Avfall som er igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. Forbudt å kaste fargede sekker og gassbeholder i restavfallet.

Når du besøker våre gjenvinningsstasjoner

Illustrert kart som viser Avfall Sørs lokasjoner for i Kristiansand og Vennesla.

Velg hvilken gjenvinningsstasjon du vil bruke:

Husk adgangsbevis for å komme inn på gjenvinningsstasjonen! Les mer om kundeidentfisering.

Avfall leveres med bil — med eller uten tilhenger

  • Bilens totalvekt må ikke overstige 3500 kg
  • Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å lever avfall med lastebil, traktor med henger og lignende på gjenvinningsstasjonene
  • Traktor kan levere avfall på Støleheia gjenvinningsstasjon etter særskilt avtale med driftsleder
  • Fyll gjerne hengeren med jord til hagen når du skal hjem.
  • Før du besøker gjenvinningsstasjonen – sjekk plasseringen av containere i oversiktskartet for stasjonen og sorter avfallet ditt deretter. Det kan lønne seg å legge avfall som skal av først, øverst på hengeren.
  • Alle våre gjenvinningsstasjoner er betjent. Er du usikker på hva som skal sorteres hvor må du gjerne spørre våre ansatte om hjelp.