Husholdninger og hytteeiere

Bor du i kommunene Kristiansand eller Vennesla, eller har hytte her, er du velkommen til å levere disse avfallstypene på gjenvinningsstasjonene:

Avfallstyper til gjenvinningsstasjonen

1.   Ombruksvarer – for tiden (5. oktober 2022) ikke mottak av ting til ombruk på Støleheia gjenvinningsstasjon
2.  Tekstiler/klær/sko
3.  Papp og papir
4.  Plastemballasje
5.  Glass- og metallemballasje
6.  Hageavfall
7.   Paller (rent treverk)
8.  Trevirke – Ikke impregnert/MDF
9.   MDF – kun MDF-plater og kapp av MDF
10.  Impregnert trevirke
11.  Metall/kompleksjern
12.  Dekk (med og uten felg)
13.  Betong, keramikk og porselen
14.  Fritidsbåter – ferdig sanert (kun til Mjåvann og Støleheia)
15.  Gips
16.  Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
17.  Batterier
18.  Farlig avfall
19.  Asbest
20. PCB-ruter
21.  Klorparafinvinduer
22. Gulvbelegg – ftalater
23. Restavfall

  • Du kan selv velge hvilken gjenvinningsstasjon du vil bruke, og bruk av gjenvinningsstasjon er inkludert i renovasjonsgebyret ditt.
  • Avfallet kan leveres med bil, med eller uten tilhenger. Bilens totalvekt må ikke overstige 3.500 kg. Lastebil, traktor med henger og lignende får ikke lov til å levere på gjenvinningsstasjonen av sikkerhetsmessige årsaker. Traktor kan levere på Støleheia gjenvinningsstasjon etter særskilt avtale med driftsleder.
  • Gjenvinningsstasjonen er betjent, og du må gjerne spørre våre ansatte om hjelp dersom du er usikker på sorteringen.

Lurt å tenke på før du kommer til gjenvinningsstasjonen:

Sortér avfallet hjemme på bilen eller hengeren...

Kanskje andre kan bruke det du ikke trenger? ...

Fyll gjerne hengeren med jord til hagen når du skal hjem.