Avfall Sør er renovasjonsselskapet med ansvar for innsamling og behandling av avfall fra husholdninger i Kristiansand og Vennesla. Renovasjon utføres ikke likt over hele landet. Derfor er det viktig å gjøre seg kjent med renovasjonsordningen som gjelder i den kommunen du nå bor og studerer i.


Sorteringsguide for studenter i Kristiansand og Vennesla


  Waste and recycling guide for students – click here!

Her har vi samlet nyttig informasjon om hvordan du skal sortere og levere avfallet ditt i Kristiansand og Vennesla.

Informasjonen er relevant for studenter som bor i studentbolig tilhørende Studentsamskipnaden i Agder (SiA) eller i hybel/bolig som leies i privat regi. Hvis du eier boligen selv, kan du lese mer her.

Slik sorterer du avfallet ditt hjemme

Dette skal kastes i nedgravde containere eller avfallsdunker hjemme hos deg:

Bor du i bolig tilknyttet nedgravde containere?

Nedgravde containere tilhørende SiAs studentboliger på Campus Kristiansand

Du trenger ikke tenke på hvilken dag avfallet tømmes når du er tilknyttet nedgravde containere. Renovatører tømmer disse ved behov.

 • Nedgravde containere tilknyttet SiAs studentboliger er reservert for SiA beboere og skal ikke benyttes av andre.
 • Andre nedgravde containere krever elektronisk nøkkelbrikke for å åpne innkastlukene. Nøkkelbrikke får du av utleier eller Avfall Sør når du flytter inn og/eller overtar boligen.

Unngå forsøpling! Avfall skal ikke settes ved siden av containeren. Hvis den er full eller ikke fungerer rapporterer du dette til Avfall Sør på tlf. 38 17 70 70 så får vi ordnet det. På den måten unngår vi forurensing ved at fugler, dyr, vær og vind sprer avfall og miljøgifter.


 

Bor du i bolig med egne avfallsdunker?

Store fellesdunker I avfallsrom.

Du finner dine hentedager ved å skrive inn din adresse i tømmekalenderen.

 • For at avfallsdunkene skal tømmes må de være satt ut til vei- eller fortauskant senest kl. 06.00 på tømmedag. Gul pil må peke ut mot veien.
 • For restavfall og bioavfall betaler du per tømming. Les mer om priser og gebyrer her.

Finn din hentedag i tømmekalenderen:

Levering på gjenvinningsstasjon

På Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner kan du levere sortert avfall som ikke får plass i vanlige dunker eller innkastluker – samt farlig avfall, elektroavfall og gjenstander til ombruk.

Våre gjenvinningsstasjoner og åpningstider:

Illustrert kart som viser Avfall Sørs lokasjoner for i Kristiansand og Vennesla.

Velg hvilken gjenvinningsstasjon du vil bruke:

På gjenvinningsstasjonen skal sortert avfall leveres med bil — med eller uten tilhenger. Husk adgangsbevis for å komme gjennom bommen!

For å komme inn på gjenvinningsstasjonen trenger du adgangsbevis:

Dame med mobil med som reklamerer for at kunder til gjenvinningsstasjonen kan bruke adgangsbrikke for å slippe inn på gjenvinningsstasjonen

Hvis du bor i studentbolig tilhørende Studentsamskipnaden i Agder kan du låne en nøkkelbrikke på SiAs studentsenter.

 • Nøkkelbrikken fremvises og skannes i selvbetjeningsautomat ved innkjøring på stasjonen, og bommen åpnes automatisk.
Dame med mobil med som reklamerer for at kunder til gjenvinningsstasjonen kan bruke QR-kode for adgang til gjenvinningsstasjonen

Hvis du er leietaker/hybelboer må du be utleier dele adgang med deg.

 • Deling av adgang gjøres på kundeportalen Min side, og når det er gjort vil du motta SMS som må bekreftes.
 • Deretter får du en link til en QR-kode som kan brukes på gjenvinningsstasjonene.
 • Besøkene dine registreres på utleiers eiendom.

Hvis du eier boligen, får du automatisk tilgang til Min side slik at du kan hente og administrere dine adgangsbevis.

Hva skal sorteres hvor?

Kildesortering er viktig for miljøet. Bedre sortering gjør at vi kan gjenvinne mer av avfallet ditt slik at det blir til nye produkter – gang på gang.

 

Bilde av mobiltelefon med innhold fra nettsiden sortere.no

Hvis du lurer på hvor noe skal kastes,
får du svaret på
sortere.no

Du kan også laste ned appen på mobilen din.

Gode vaner starter med et godt system hjemme

Bioposer til matavfall og plastemballasje-sekker er inkludert i renovasjonsgebyret for husholdningskunder. Slik får du tak i nye poser eller sekker:

Foto av ruller med bioposer.
 • Hvis du bor i studentbolig tilhørende Studentsamskipnaden i Agder, får du nye bioposer ved å kontakte SiAs studentsenter.
 • Hvis du leier/ eier bolig privat og har felles avfallsdunker eller nedgravde containere utleveres bioposer etter bestilling fra vaktmester, styreleder eller utleier.
 • Hvis du leier/ eier bolig privat og har egne avfallsdunker kan du knytte en pose på avfallsdunken for bioavfall ved neste tømming, så legger renovatøren ny rull oppå dunken på tømmedag.
Foto av rull med sekker for plastemballasje.
 • Hvis du leier/ eier bolig privat og har felles avfallsdunker eller nedgravde containere utleveres sekker etter bestilling fra vaktmester, styreleder eller utleier.
 • Hvis du leier/ eier bolig privat og har egne avfallsdunker kan du knytte en pose på avfallsdunken for papp og papir ved neste tømming, så legger renovatøren ny rull oppå dunken på tømmedag.

Du kan også kjøpe følgende sorteringsutstyr på vårt kundesenter:

Foto av stort kildesorteringsnett - et stort og et lite.

Sorteringsnett

 • Stort nett for papp/papir, glass- og metallemballasje og plastemballasje
 • Mindre nett for batterier, lyskilder og småelektrisk
 • Nettene selges kun samlet (kr 50 per sett)

Sorteringsnettene selges på Avfall Sørs kundesenter på Vige og på Mjåvann gjenvinningsstasjon.

Foto av tre sorteringskasser. Dvs. grønn kasse for papp og pair, rød kasse for farlig avfall og elektro, samt svart kasse for glass- og metallemballasje.

Sorteringskasser

 • Papp/papir (kr 95,20 per kasse)
 • Glass- og metallemballasje (kr 95,20 per kasse)
 • Farlig avfall og småelektronikk (kr 112 per kasse)

Sorteringskassene selges på Avfall Sørs kundesenter på Vige.

Alle priser gjelder for 2024, og er inkl. mva.

Foto av grønn kurv for matavfall.

Kurv for matavfall

 • Biokurv – for oppsamling av matavfall (kr 39,20 per kurv)

Matavfallskurvene selges på Avfall Sørs kundesenter på Vige.

Pris gjelder for 2024, og er inkl. mva.

Har du spørsmål?

Vi er her for å hjelpe!

Skrivebordet til kundesenter med headset, tastatur, bok og grønn plante.

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du er usikker på noe!

 • Ring oss på 38 17 70 70 eller bruk vår chat.
 • Våre åpningstider er mandag–fredag: 08:00—15:30

Visste du at ...?

Småbatterier og lyspærer kan leveres til butikker som selger dette.

Mer enn 50 % av det som kastes i restavfallsdunken er feilsortert.

I Norge kaster hver av oss i gjennomsnitt 450 kg avfall i løpet av ett år.