Her finner du personell i avdelinger og styrer i Avfall Sør. Bruk nedtrekksmenyen for å finne avdelingen du leter etter

Konsernledergruppa

Arild Bjelland
Konsernsjef
Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Anette Kittelsen
Anette Kittelsen
Konstituert leder økonomi
 
Elisabeth A. Helle
Leder Plan og Miljø
 
Britt G. Iversen
Daglig leder i Avfall Sør Næring AS
 
Trond Johansen
Leder Fellestjenester
 
Solfrid Myklebust
Leder HR og HMS
 

Presse

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller leder kommunikasjon
Lars Pedersen
Leder kommunikasjon
Arild Bjelland
Konsernsjef

Styret i Avfall Sør Holding AS

Ole Petter Krabberød
Styreleder
 
Arild Andresen
Arild Andresen
Styremedlem
 
Solveig Robstad
Styremedlem
 
Lise Solgaard
Styremedlem
 
Amalie Gunnufsen
Styremedlem
 
Yngvar Monstad
Styremedlem
 
Thorlaug Rabbersvik
Thorlaug Rabbersvik
Ansattes representant Avfall Sør AS
 
Rune Johansen
Ansattes representant Avfall Sør Holding AS
 

Styret i Avfall Sør AS

Elisabeth A. Helle
Konstituert styreleder
 
Anette Kittelsen
Anette Kittelsen
Styremedlem
 
Trond Johansen
Styremedlem
 
Thorlaug Rabbersvik
Thorlaug Rabbersvik
Styremedlem ansatterepresentant
 
Rune Johansen
Styremedlem ansatterepresentant
 
Terje Lilletvedt
Administrativt utvalg (Kristiansand)
 
Arne Vatne
Administrativt utvalg (Vennesla)
 

Ledergruppe i Avfall Sør AS

Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Britt G. Iversen
Leder Behandling
 
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 
Rune Johansen
Driftsleder Mjåvann
 
Odd Ugland
Driftsleder Sørlandsparken
 
Merete Amundsen
Leder kundesenter
 
Bilde ansatt
John S. Kleivset
Driftsleder Logistikk og teknisk drift
 
Lars Pedersen
Leder kommunikasjon

Avdeling - Behandling

Avdelingen har ansvar for Støleheia avfallsanlegg, inkludert kompostering av bioavfall i tillegg til en rekke andre aktiviteter.
Britt G. Iversen
Leder Behandling
 
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 

Avdeling - Plan og miljø

Avdelingen har ansvar for oppfølging av rammebetingelser og regelverk angående avfallshåndtering, og utarbeidelse av avfallsplaner og forskrifter innenfor området. Avdelingen koordinerer Avfall Sørs arbeid med utvikling og analyser i forhold til miljø, samfunn, ombruk og materialgjenvinning.
Elisabeth A. Helle
Leder Plan og miljø
 

Avdeling - HR og HMS

Avdelingen har ansvar for HMS samt HR og personal.
Solfrid Myklebust
Leder HR/HMS
 

Avdeling - Økonomi

Avdelingen har ansvar for økonomi og regnskap, fakturering og lønn.
Anette Kittelsen
Anette Kittelsen
Konstituert leder økonomi
 

Avdeling - Fellestjenester

Avdelingen har ansvar for innkjøp og anskaffelser, data, statistikk og kommunikasjon.
Trond Johansen
Leder - Fellestjenester
 

Styret i Avfall Sør Næring AS

Arild Bjelland
Styreleder
 
Elisabeth A. Helle
Styremedlem
 
Trond Johansen
Styremedlem
 

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Britt G. Iversen
Daglig leder
 
Harry Hansen
Driftsleder
Silje Roland Aanesland
Rådgiver miljø og avfall

Styret i Avfall Sør Eiendom AS

Arild Bjelland
Styreleder
Britt G. Iversen
Styremedlem
 
Elisabeth A. Helle
Styremedlem