Her finner du personell i avdelinger og styrer i Avfall Sør. 

Konsernledergruppa

Portrettfoto av ansatt.
Arild Bjelland
Konsernsjef
Portrettfoto av ansatt.
Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Portrettfoto av ansatt.
Elisabeth A. Helle
Leder Plan og miljø
 
Portrettfoto av ansatt.
Trond Johansen
Leder Fellestjenester
 
Portrettfoto av ansatt.
Solfrid Myklebust
Leder HR
 
Portrettfoto av ansatt.
Britt G. Iversen
Leder HMSK
 
Portrett av Endre Nyfløt Haugen - konstituert leder økonomi i Avfall Sør
Endre Nyfløt Haugen
Konstituert leder Økonomi
 

Presse

Spørsmål fra media besvares av konsernsjef eller leder kommunikasjon.
Portrettfoto av ansatt.
Arild Bjelland
Konsernsjef
Portrettfoto av ansatt.
Lars Pedersen
Leder Kommunikasjon

Styret i Avfall Sør Holding AS

Portrettfoto av styremedlem.
Tom Fidjeland
Styreleder
 
Portrettfoto av styremedlem.
Gro Eide
Styrets nestleder
 
Portrettfoto av styremedlem.
Solveig Robstad
Styremedlem
 
Portrettfoto av styrerepresentant i Avfall Sør Holding AS; Renate Hægeland
Renate Hægeland
Styremedlem
 
Portrett av Torkjell Tofte - styrepresentant i Avfall Sør Holding AS
Torkjell Tofte
Styremedlem
 
Portrett av John Helge Austgulen - styremedlem i Avfall Sør Holding AS
John Helge Austgulen
Styremedlem
 
Portrettfoto av ansatt.
Harry Hansen
Styremedlem ansattrepresentant
 
Portrettfoto av ansatt.
Thorlaug Rabbersvik
Styremedlem ansattrepresentant
 

Styret i Avfall Sør AS

Portrettfoto av ansatt.
Arild Bjelland
Styreleder
 
Portrettfoto av ansatt.
Elisabeth A. Helle
Styrets nestleder
 
Portrettfoto av ansatt.
Harry Hansen
Styremedlem ansattrepresentant
 
Portrettfoto av ansatt.
Thorlaug Rabbersvik
Styremedlem ansattrepresentant
 
Portrettfoto av styremedlem.
Arne Vatne
Administrativt utvalg (Vennesla)
 
Portrettfoto av styremedlem.
Terje Lilletvedt
Administrativt utvalg (Kristiansand)
 

Ledergruppe i Avfall Sør AS

Portrettfoto av ansatt.
Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Portrettfoto av ansatt.
Merete Amundsen
Leder Kundesenter
 
Portrettfoto av ansatt.
Tor Kristian Ludvigsen
Driftsleder Sørlandsparken og Mjåvann
 
Portrettfoto av ansatt.
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 
Portrettfoto av ansatt.
John S. Kleivset
Rådgivende ingeniør Logistikk og nedgravde løsninger
 
Portrettfoto av ansatt.
Lars Pedersen
Leder Kommunikasjon

Avdeling - Plan og miljø

Avdelingen har ansvar for oppfølging av rammebetingelser og regelverk angående avfallshåndtering, og utarbeidelse av avfallsplaner og forskrifter innenfor området. Avdelingen koordinerer Avfall Sørs arbeid med utvikling og analyser i forhold til miljø, samfunn, ombruk og materialgjenvinning.
Portrettfoto av ansatt.
Elisabeth A. Helle
Leder Plan og miljø
 

Avdeling – HMSK

Avdelingen har ansvar for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.
Portrettfoto av ansatt.
Britt G. Iversen
Leder HMSK
 

Avdeling – HR

Avdelingen har ansvar for HR og personal.
Portrettfoto av ansatt.
Solfrid Myklebust
Leder HR
 

Avdeling - Økonomi

Avdelingen har ansvar for økonomi og regnskap, fakturering og lønn.
Portrett av Endre Nyfløt Haugen - konstituert leder økonomi i Avfall Sør
Endre Nyfløt Haugen
Konstituert leder Økonomi
 

Avdeling - Fellestjenester

Avdelingen har ansvar for innkjøp og anskaffelser, data, statistikk og kommunikasjon.
Portrettfoto av ansatt.
Trond Johansen
Leder Fellestjenester
 

Styret i Avfall Sør Næring AS

Portrettfoto av ansatt.
Arild Bjelland
Styreleder

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Portrettfoto av ansatt.
Britt G. Iversen
Daglig leder
 
Portrettfoto av ansatt.
Harry Hansen
Driftsleder
Portrettfoto av ansatt.
Silje Roland Aanesland
Rådgiver miljø og avfall

Styret i Avfall Sør Eiendom AS

Portrettfoto av ansatt.
Arild Bjelland
Styreleder