Her finner du personell i avdelinger og styrer i Avfall Sør. Bruk nedtrekksmenyen for å finne avdelingen du leter etter

Konsernledergruppa

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør i Avfall Sør Holding AS
 
Trond Johansen
Avdelingsleder Fellestjenester
 
Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Solfrid Myklebust
Avdelingsleder HR og HMS
 
Britt G. Iversen
Daglig leder i Avfall Sør Næring AS
 
Elisabeth A. Helle
Avdelingsleder Plan og utvikling
 
Leif Håvard Seljeflot
Avdelingsleder økonomi & daglig leder i Avfall Sør Eiendom AS
 

Presse

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller kommunikasjonsansvarlig
Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør
Lars Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig

Styret i Avfall Sør Holding AS

Ole Petter Krabberød
Styreleder
 
Arild Andresen
Arild Andresen
Styremedlem
 
Solveig Robstad
Styremedlem
 
Lise Solgaard
Styremedlem
 
Amalie Gunnufsen
Styremedlem
 
Yngvar Monstad
Styremedlem
 
Thorlaug Rabbersvik
Thorlaug Rabbersvik
Ansattes representant Avfall Sør AS
 
Rune Johansen
Ansattes representant Avfall Sør Holding AS
 

Styret i Avfall Sør AS

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Styreleder
Elisabeth A. Helle
Styremedlem
 
Leif Håvard Seljeflot
Styremedlem
 
Thorlaug Rabbersvik
Thorlaug Rabbersvik
Styremedlem ansatterepresentant
 
Rune Johansen
Styremedlem ansatterepresentant
 
Terje Lilletvedt
Administrativt utvalg (Kristiansand)
 
Arne Vatne
Administrativt utvalg (Vennesla)
 

Ledergruppe i Avfall Sør AS

Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
 
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 
Rune Johansen
Driftsleder Mjåvann
 
Odd Ugland
Driftsleder Sørlandsparken
 
Merete Amundsen
Leder kundesenter
 
Bilde ansatt
John S. Kleivset
Driftsleder Logistikk og teknisk drift
 
Lars Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig

Avdeling - Gjenvinning og behandling

Avdelingen har ansvar for Støleheia avfallsanlegg, inkludert kompostering av bioavfall i tillegg til en rekke andre aktiviteter.
Britt G. Iversen
Avdelingsleder Gjenvinning og behandling
 
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 

Avdeling - Plan og utvikling

Avdelingen har ansvar for oppfølging av rammebetingelser og regelverk angående avfallshåndtering, og utarbeidelse av avfallsplaner og forskrifter innenfor området. Avdelingen koordinerer Avfall Sørs arbeid med utvikling og analyser i forhold til miljø, samfunn, ombruk og materialgjenvinning.
Elisabeth A. Helle
Avdelingsleder Plan og utvikling
 

Avdeling - HR og HMS

Avdelingen har ansvar for HMS samt HR og personal.
Solfrid Myklebust
Avdelingsleder HR/HMS
 

Avdeling - Økonomi

Avdelingen har ansvar for økonomi og regnskap, fakturering og lønn.
Leif Håvard Seljeflot
Avdelingsleder økonomi
 

Avdeling - Fellestjenester

Avdelingen har ansvar for innkjøp og anskaffelser, data, statistikk og kommunikasjon.
Trond Johansen
Avdelingsleder - Fellestjenester
 

Styret i Avfall Sør Næring AS

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Styreleder
Leif Håvard Seljeflot
Styremedlem
 
Elisabeth A. Helle
Styremedlem
 

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Britt G. Iversen
Daglig leder i Avfall Sør Næring AS
 
Harry Hansen
Driftsleder
Silje Roland Aanesland
Rådgiver miljø og avfall

Styret i Avfall Sør Eiendom AS

Hans Georg Høgevoll-Garstad
Styreleder
Britt G. Iversen
Styremedlem
 
Elisabeth A. Helle
Styremedlem