Her finner du personell i avdelinger og styrer i Avfall Sør. 

Konsernledergruppa

Arild Bjelland
Konsernsjef
Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Anette Kittelsen
Leder Økonomi
 
Elisabeth A. Helle
Leder Plan og miljø
 
Britt G. Iversen
Daglig leder i Avfall Sør Næring AS
 
Trond Johansen
Leder Fellestjenester
 
Solfrid Myklebust
Leder HR og HMS
 

Presse

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller leder kommunikasjon
Lars Pedersen
Leder Kommunikasjon
Arild Bjelland
Konsernsjef

Styret i Avfall Sør Holding AS

Ole Petter Krabberød
Styreleder
 
Arild Andresen
Styremedlem
 
Solveig Robstad
Styremedlem
 
Lise Solgaard
Styremedlem
 
Portrett av ung kvinne med langt blondt hår og hvit skjorte
Amalie Gunnufsen
Styremedlem
 
Yngvar Monstad
Styremedlem
 
Thorlaug Rabbersvik
Styremedlem ansattrepresentant
 
Harry Hansen
Styremedlem ansattrepresentant
 

Styret i Avfall Sør AS

Arild Bjelland
Styreleder
 
Anette Kittelsen
Styremedlem
 
Elisabeth A. Helle
Styremedlem
 
Terje Lilletvedt
Administrativt utvalg (Kristiansand)
 
Portrett av korthåret middelaldrende mann med sort-grå skjorte
Arne Vatne
Administrativt utvalg (Vennesla)
 
Thorlaug Rabbersvik
Styremedlem ansattrepresentant
 
Harry Hansen
Styremedlem ansattrepresentant
 

Ledergruppe i Avfall Sør AS

Linn Olsen Nordby
Daglig leder i Avfall Sør AS
 
Britt G. Iversen
Leder Behandling
 
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 
Portrett av middelaldrende mann med tynt grått hår
Rune Johansen
Driftsleder Mjåvann
 
Tor Kristian Ludvigsen
Driftsleder Sørlandsparken
 
Portrett av middelaldrende dame med grått hår
Merete Amundsen
Leder Kundesenter
 
John S. Kleivset
Rådgivende ingeniør Logistikk og nedgravde løsninger
 
Lars Pedersen
Leder Kommunikasjon

Avdeling - Behandling

Avdelingen har ansvar for Støleheia avfallsanlegg, inkludert kompostering av bioavfall i tillegg til en rekke andre aktiviteter.
Britt G. Iversen
Leder Behandling
 
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia
 

Avdeling - Plan og miljø

Avdelingen har ansvar for oppfølging av rammebetingelser og regelverk angående avfallshåndtering, og utarbeidelse av avfallsplaner og forskrifter innenfor området. Avdelingen koordinerer Avfall Sørs arbeid med utvikling og analyser i forhold til miljø, samfunn, ombruk og materialgjenvinning.
Elisabeth A. Helle
Leder Plan og miljø
 

Avdeling - HR og HMS

Avdelingen har ansvar for HMS samt HR og personal.
Solfrid Myklebust
Leder HR/HMS
 

Avdeling - Økonomi

Avdelingen har ansvar for økonomi og regnskap, fakturering og lønn.
Anette Kittelsen
Leder Økonomi
 

Avdeling - Fellestjenester

Avdelingen har ansvar for innkjøp og anskaffelser, data, statistikk og kommunikasjon.
Trond Johansen
Leder Fellestjenester
 

Styret i Avfall Sør Næring AS

Arild Bjelland
Styreleder
 
Elisabeth A. Helle
Styremedlem
 
Trond Johansen
Styremedlem
 

Kontaktpersoner i Avfall Sør Næring AS

Britt G. Iversen
Daglig leder
 
Harry Hansen
Driftsleder
Portrett av ansatt kvinne i Avfall Sør
Silje Roland Aanesland
Rådgiver miljø og avfall

Styret i Avfall Sør Eiendom AS

Arild Bjelland
Styreleder
Britt G. Iversen
Styremedlem
 
Elisabeth A. Helle
Styremedlem