Eier du hytte i Kristiansand eller Vennesla?

Alle som eier hytter og fritidseiendom, plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jf. forskrift om husholdningsavfall for Kristiansand og Vennesla.

Vanlig husholdningsavfall fra hytter og fritidseiendommer leveres på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter. Alle abonnenter skal ha fått trekantnøkkel eller elektronisk nøkkelbrikke til hytterenovasjonspunkter tilknyttet fritidsboligen. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkler/brikker mot et vederlag. Ta kontakt med vårt kundesenter på e-post: post@avfallsor.no – eller fyll ut kontaktskjemaet nederst på denne siden.

Sortering av hytteavfall

De fleste hytterenovasjonspunkter har avfallsdunk eller container for restavfall samt papp og papir. Sommeren 2022 plasseres det i tillegg ut dunker for glass- og metallemballasje på de fleste av Avfall Sørs hyttepunkter. Matavfall leveres sammen med restavfall, da vi av hygieniske årsaker ikke har egen oppsamlingsdunk for bioavfall. Ved større hytterenovasjonspunkter er det også tilbud om levering av sortert plastemballasje og glass- og metallemballasje. Det er kun ordinært avfall fra opphold på hytta som skal leveres på hytterenovasjonspunktet. Større gjenstander eller avfall fra oppussing o.l. skal leveres på gjenvinningsstasjonene.

Levér til det hytterenovasjonspunktet som passer deg

Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger til Avfall Sør, kan levere til det hytterenovasjonspunktet (med trekantnøkkel) som passer best. Dette gjelder i kommunene Kristiansand og Vennesla.

Gjenvinningsstasjoner

Abonnenter med hytterenovasjon har innlevering av avfall på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret. Ordningen gjelder avfall levert med personbil klasse B, med eller uten henger.  Det er ikke anledning til å benytte innleid transportør. Det skal ikke hensettes avfall ved hytterenovasjonspunktet. Ombruksvarer, farlig avfall, elektroavfall, hage-/parkavfall, bygg-/riveavfall og grovavfall (større gjenstander) skal sorteres og leveres på gjenvinningsstasjonene.

Unngå forsøpling

Dersom du har avfall som ikke går i dunk eller container på hytterenovasjonspunktet må dette leveres på gjenvinningsstasjonene. Avfall som settes ved siden av dunk eller container vil ikke bli samlet inn. Fugler, dyr, vær og vind sprer avfallet og forårsaker forsøpling. Miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing.

Ring oss

Send e-post, bruk kontaktskjemaet under eller ring oss på 38 17 70 70 dersom en hyttecontainer er full.

Hytterenovasjonspunkter åpent hele året

Hytterenovasjonspunkter
Avfall Sør har nå etablert en rekke hytterenovasjonspunkter nær hytter og fritidsboliger i kommunen. Du finner hytterenovasjonspunkter merket med H på kartet nedenfor.

 • Kongshavn
 • Lindebø brygge
 • Kilen v/det gamle Samfunnshuset
 • Dynestøl v/parkeringsplass.
 • Songdalsveien 35
 • Farvannet v/postvei i krysset Farvannslia/Haslebolia
 • Espestøl v/ krysset Espestølveien/Mestadveien
 • Trysnes Marina
 • Kikkerheia på Ålo
 • Røsstadkrysset
 • Høllen brygge (hytteeier må ha egen brikke. Kan også lånes fra Joker Høllen)
 • Krossneset, krysset Årosveien-Krossnesveien (hytteeier må ha egen brikke)
 • Repstadveien 70

Hytterenovasjonspunkter som er fjernet:

 • Åros, Sjursholmen
 • Åros, Branesveien
 • Åros, Stifjellet

Nytt punkt

 • Flekkerøy: Det er etablert et nytt hytterenovasjonspunkt på snuplassen i enden av Skibbuveien, Skålevig

Nøkler
Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger, skal ha fått tilsendt to nøkler til hytterenovasjonsdunkene. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkkel mot et vederlag ved å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.

Alle hytter og fritidsboliger er pålagt å betale for abonnement på hytterenovasjon. Renovasjonsordningen for avfall fra hytter og fritidsboliger baserer seg på at brukerne/abonnentene bringer avfall fra daglig husholdning til et hytterenovasjonspunkt i nærområdet hvor det er utplassert dunker eller containere for oppsamling av avfallet.

Helårspunkter
Hytterenovasjonen er utplassert på hytterenovasjonspunktene hele året. Stadig flere benytter sine hytter og fritidsboliger gjennom hele året.

Hytterenovasjonspunkter
Avfall Sør har nå etablert en rekke hytterenovasjonspunkter nær hytter og fritidsboliger i kommunen. Du finner hytterenovasjonspunkter merket med H på kartet nedenfor.

Nøkler
Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger, skal ha fått tilsendt to nøkler til hytterenovasjonsdunkene. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkkel mot et vederlag ved å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.

Både plastemballasje, glass- og metallemballasje kan du ta med til nærmeste gjenvinningsstasjon.
Enkelte hyttepunkter har mottak for glass- og metallemballasje – sjekk kartet på bunnen av denne siden.
Er du i tvil om hva som skal sorteres hvor? Sjekk ut sortere.no så får du svar.

Kontaktskjema

 • Hidden

Du trenger ikke trille hytterenovasjonsdunkene ut til vei for tømming

Tømming av hytterenovasjonsdunkene følger ikke tømmekalenderen. Ikke mulig med sms-varsling.

Har du større gjenstander som skal kastes, er du velkommen til gjenvinningsstasjonene våre!

Spørsmål og svar

Gebyret for hytterenovasjon er i 2020 kr. 1.682,- inklusive mva.

Avfall Sør har ingen egen innsamlingsordning for matavfall fra hytter.  Matavfall kastes sammen med restavfallet og ender opp som strøm og fjernvarme hos Returkraft

Du kan få etterbetalt 1000 kroner fra Miljødirektoratet dersom du leverer inn en kassert fritidsbåt på en av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner: Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken.

Båten må oppfylle kravene fra Miljødirektoratet. Her kan du lese mer om dette.