Slik fungerer ordningen

 • Hytterenovasjonsordningen går ut på at abonnenter fra hytter og fritidsboliger leverer sitt husholdningsavfall til hytterenovasjonspunkter i Kristiansand og Vennesla.
 • Som abonnent for hytterenovasjon velger du selv hvilke hytterenovasjonspunkter du vil benytte.
 • Avfall Sør utplasserer avfallsdunker eller containere som det ordinære husholdningsavfallet kan sorteres og leveres i. Annet avfall som store gjenstander, byggavfall, hageavfall, farlig avfall, elektroavfall og gjenstander til ombruk skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner.
 • Alle hytterenovasjonsdunkene er påført lås. Formålet med låste dunker er å sikre at ordningen er best mulig for de som betaler for denne tjenesten.
 • Tømming av hytterenovasjonsdunker og containere følger ikke tømmekalender. Det er derfor ikke mulig med SMS-varsling. 
Foto av elektronisk nøkkelbrikke og trekantnøkkel.

Nøkler

 • Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger har fått eller får tilsendt trekantnøkkel eller elektronisk nøkkelbrikke som gir tilgang til hytterenovasjonspunktet tilknyttet fritidsboligen.
 • Hvis du ønsker å bruke et hytterenovasjonspunkt som du ikke har nøkkel til, kan kontakte vårt kundesenter for å få kjøpt ekstra brikke eller nøkkel. Det samme gjelder hvis du har mistet din nøkkel. Ta kontakt med vårt kundesenter på e-post eller telefon 38 17 70 70. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet nederst på denne siden.

Sortering og levering på hytterenovasjonspunkter

Følgende ordinært husholdningsavfall fra hytter/fritidsboliger skal sorteres og leveres på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter:

Kommentarer

 • Glass- og metallemballasje og plastemballasje: Dersom ditt nærmeste hytterenovasjonspunkt ikke har dunk eller container for glass- og metallemballasje eller plastemballasje, kan du ta med emballasjen til en av våre gjenvinningsstasjoner eller nærmeste hytterenovasjonspunkt med dunk/container.
 • Bioavfall: Dersom ditt nærmeste hytterenovasjonspunkt ikke har dunk for bioavfall, kan du ta med bioavfallet til nærmeste hytterenovasjonspunkt som har egen dunk for bioavfall. NB! Bioavfall kan IKKE leveres på gjenvinningsstasjonen.

 

 

Gratis sorteringsutstyr til alle hytteeiere  

For å gjøre kildesorteringen enklere på hytta, ønsker vi at du har et godt system for oppsamling av hytteavfall. Alle hytteeiere i Kristiansand og Vennesla får tilbud om følgende:

Foto av stort kildesorteringsnett - et stort og et lite.

Gratis kildesorteringsnett for annet hytteavfall

 • Et stort nett for papp og papir, glass- og metallemballasje og plastemballasje, og et mindre nett for elektroavfall (småelektrisk, lyskilder og batterier).
 • Sorteringsnett kan hentes på vårt kundesenter på Vige, eller på en av våre gjenvinningsstasjoner.
 • Maks et sett med kildesorteringsnett per kunde.
 • Tilbudet gjelder så lenge beholdningen rekker.
Foto av grønn kurv for matavfall.

Gratis kurv for oppsamling av matavfall

 • I hytta/fritidsboligen kan matavfall sorteres i bioposer i kurv for matavfall.
 • Kurv for matavfall kan hentes på vårt kundesenter på Vige, eller på en av våre gjenvinningsstasjoner.
 • Maks én matavfallskurv per kunde.
 • Tilbudet gjelder så lenge beholdningen rekker.

Foto av ruller med bioposer.

Bioposer er inkludert i gebyret

 • I hytta/fritidsboligen kan matavfall sorteres i bioposer i kurv for matavfall.
 • Bioposer er inkludert i gebyret for hytte og fritidsbolig.
 • Ruller med bioposer kan hentes på vårt kundesenter på Vige, eller på en av våre gjenvinningsstasjoner.
 • Du vil ikke bli fakturert noe ekstra når du får en ny rull.

Sesong for hytterenovasjon

Bilde av skilt for hytterenovasjon på Lindebø brygge

Vennesla
Alle hytterenovasjonspunkter i Vennesla er tilgjengelige hele året.

Kristiansand
Avfallsdunker er utplassert fra påske til 1. november. Det er også noen hytterenovasjonspunkter i Kristiansand som er tilgjengelige hele året.

Hytterenovasjonspunkter som kan brukes hele året:

*Elektronisk nøkkelbrikke må benyttes

Flekkerøy
Lindebø brygge* (ved treningssenter)
Skålevik (ved snuplass på Skibbuveien)
Randesund
Kongshavn*
Tømmerstø brygge
Søgne
Høllen brygge*
Kikkerheia (Ålo)
Krossneset* (ved krysset Krossnesveien/Årosveien)
Repstadveien 70 (ved Tinnkjønn skole på Lunde)
Røsstadveien (ved krysset Røsstadveien/Frøyslandsveien)
Trysnes brygge (ved Trysnesveien)
Songdalen
Dynestøl (ved Finsland skole, avkjørsel mot Dynestøl)
Espestøl (ved krysset Espestølveien/Mestadveien)
Farvannet (ved postvei)
Kilen (ved Joker-butikken og det gamle samfunnshuset på Fv461)
Nodeland (Songdalsveien 35, ved transformatorstasjon på Fv461)
Vennesla
Alle hytterenovasjonspunkter er tilgjengelige hele året.

Levering til gjenvinningsstasjoner

Alle som er tinglyst eier av hytte eller fritidsbolig i Kristiansand eller Vennesla har levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret.

Illustrert kart som viser Avfall Sørs lokasjoner for i Kristiansand og Vennesla.

Velg hvilken gjenvinningsstasjon du vil bruke:

På gjenvinningsstasjonen skal sortert avfall leveres med bil — med eller uten tilhenger. Her kan du levere grovavfall (store gjenstander, byggavfall og hageavfall), farlig avfall, elektroavfall og gjenstander til ombruk. Husk adgangsbevis for å komme gjennom bommen! Les mer om kundeidentifisering.

Kart – finn nærmeste hytterenovasjonspunkt eller gjenvinningsstasjon

Oversikt over alle Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter (både helårs og sesong) og gjenvinningsstasjoner finner du på nettsiden sortere.no.

Bilde av kartutsnitt med teksten sortere og kartmarkørpiler med bokstavene H og G.

Slik gjør du:

 1. Gå til sortere.no/kart
 2. Velg kommune (Kristiansand eller Vennesla)
 3. Åpne og bruk filteret for å skjule/vise ulike typer leveringssteder og/eller avfallstyper i kartet
  (H = Returpunkt for hytter / G = Gjenvinningsstasjoner / Matavfall = Bioavfall)
 4. Klikk på stedsmakeringene i kartet for mer informasjon og veibeskrivelse
Bilde av forsøpling rundt avfallsdunk for papp og papir.

Unngå forsøpling

Avfall som settes ved siden av hytterenovasjonspunktet, vil ikke bli samlet inn. Dersom avfallet ikke får plass eller hører hjemme i dunk eller container, skal det leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner. Slik unngår vi forurensing ved at fugler, dyr, vær og vind sprer avfall og miljøgifter.

Har du spørsmål?

Ikon for "Har du spørsmål?".

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du har spørsmål om hytterenovasjonsordningen. Du kan enten:

 • Fylle ut kontaktskjemaet under
 • Sende e-post
 • Bruke vår chat

For rapportering av full dunk/container eller forsøpling — ring 38 17 70 70.

Bilde av mobiltelefon med innhold fra nettsiden sortere.no

Hva skal kastes hvor? 

Hvis du er usikker på hvor noe skal kastes – sjekk sortere.no
Du kan også laste ned Sortere-appen på mobilen din:

Kontaktskjema

Fyll inn skjemaet under for å sende oss en henvendelse.
Vi kontakter deg på e-post så fort som mulig

Felt merket med "*" er obligatoriske felt og må fylles ut.

Hidden