Slik fungerer ordningen

Hytterenovasjonsordningen går ut på at hytter og fritidsboliger leverer sitt husholdningsavfall til hytterenovasjonspunkter i Kristiansand og Vennesla.

Avfall Sør utplasserer avfallsdunker eller containere som det ordinære husholdningsavfallet kan sorteres og leveres i. Annet avfall som store gjenstander, bygningsavfall, hageavfall, farlig avfall og elektroavfall skal leveres til våre gjenvinningsstasjoner.

Bilde av nøkkelbrikke og trekantnøkkel for bruk på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter.

Elektronisk nøkkelbrikke eller trekantnøkkel
Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger får enten tilsendt 2 elektroniske nøkkelbrikker eller 2 trekantnøkler som gir tilgang til hytterenovasjonspunktet tilknyttet fritidsboligen.

Det er mulig å få kjøpt ekstra brikke/nøkkel mot et vederlag. Ta kontakt med vårt kundesenter på e-post eller telefon 38 17 70 70. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet nederst på denne siden.

Sortering og levering

Bilde av sjø med ikoner for restavfall, matavfall, papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje oppå.

Det er kun ordinært husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger som skal sorteres og leveres på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter:

  • Restavfall og papp/papir: Alle hytterenovasjonspunkter har dunk eller container for restavfall og papp/papir.
  • Glass- og metallemballasje: Enkelte hytterenovasjonspunkter har egen dunk for glass- og metallemballasje. Dersom dette ikke gjelder ditt hyttepunkt, kan du ta med denne emballasjen til en av våre gjenvinningsstasjoner eller nærmeste hyttepunkt som har egen dunk for dette.
  • Matavfall: Av hygieniske årsaker er det ikke egen dunk eller nedgravd container for bioavfall. Matavfall skal derfor leveres sammen med restavfall.
  • Plastemballasje: Ved hyttepunktene på Lindebø brygge (Flekkerøy) og Krossneset (Søgne) er det tilbud om levering av plastemballasje. For øvrige hyttepunkter kan du ta med denne emballasjen til en av våre gjenvinningsstasjoner.
  • Hva skal sorteres hvor? Få svar på sortere.no

Merk at tømming av hytterenovasjonsdunker og containere følger ikke tømmekalenderen. Det er derfor ikke mulig med SMS-varsling.

Bilde av forsøpling rundt avfallsdunk for papp og papir.

Unngå forsøpling
Avfall som settes ved siden av hytterenovasjonspunktet, vil ikke bli samlet inn. Dersom avfallet ikke får plass eller hører hjemme i dunk eller container, skal det leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner. Slik unngår vi forurensing ved at fugler, dyr, vær og vind sprer avfall og miljøgifter.

Skiltrekke ved containere ved Avfall Sørs gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken

Besøk våre gjenvinningsstasjoner
Alle som er tinglyst eier av hytte eller fritidsbolig i Kristiansand eller Vennesla har levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret.

Husk adgangsbevis for å komme inn på gjenvinningsstasjonen! Les mer om kundeidentifisering.

Sesong for hytterenovasjon

Bilde av skilt for hytterenovasjon på Lindebø brygge

Vennesla
Alle hytterenovasjonspunkter i Vennesla er tilgjengelige hele året.

Kristiansand
Avfallsdunker er utplassert fra påske til 1. november. Det er også noen hytterenovasjonspunkter i Kristiansand som er tilgjengelige hele året.

Hytterenovasjonspunkter som kan brukes hele året:

*Elektronisk nøkkelbrikke må benyttes

Flekkerøy
Lindebø brygge* (ved treningssenter)
Skålevik (ved snuplass på Skibbuveien)
Randesund
Kongshavn*
Tømmerstø brygge
Søgne
Høllen brygge*
Kikkerheia (Ålo)
Krossneset* (ved krysset Krossnesveien/Årosveien)
Repstadveien 70 (ved Tinnkjønn skole på Lunde)
Røsstadveien (ved krysset Røsstadveien/Frøyslandsveien)
Trysnes brygge (ved Trysnesveien)
Songdalen
Dynestøl (ved Finsland skole, avkjørsel mot Dynestøl)
Espestøl (ved krysset Espestølveien/Mestadveien)
Farvannet (ved postvei)
Kilen (ved Joker-butikken og det gamle samfunnshuset på Fv461)
Nodeland (Songdalsveien 35, ved transformatorstasjon på Fv461)
Vennesla
Alle hytterenovasjonspunkter er tilgjengelige hele året.

Kart

Bilde av kartutsnitt med teksten sortere og kartmarkørpiler med bokstavene H og G.

Finn nærmeste hytterenovasjonspunkt eller gjenvinningsstasjon

På nettsiden sortere.no er alle Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter (både helårs og sesong) og gjenvinningsstasjoner merket på kartet.

  • H = Returpunkt for hytter
  • G = Gjenvinningsstasjoner
  • Husk å velge riktig kommune.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du har spørsmål om hytterenovasjonsordningen. Fyll ut kontaktskjemaet, send e-post eller bruk vår chat.

For rapportering av full dunk/container eller forsøpling — ring 38 17 70 70.

Kontaktskjema

Fyll inn skjemaet under for å sende oss en henvendelse.
Vi kontakter deg på e-post så fort som mulig

Felt merket med "*" er obligatoriske felt og må fylles ut.

Hidden