Eier du hytte i Kristiansand eller Vennesla?

Alle som eier hytter og fritidseiendom, plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jfr. forskrift om husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner.

Vanlig husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger leveres på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter. Alle abonnenter skal ha fått nøkkel eller elektronisk brikke til hytterenovasjonspunkter nær fritidsboligen. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkler og brikker mot et vederlag. Ta kontakt med vårt kundesenter ved å fylle ut skjemaet under på denne siden eller sende oss en mail til post@avfallsor.no

Sortering av hytteavfall

De fleste punktene for levering av hytteavfall har dunk for restavfall eller container for levering av restavfall og dunk for levering av papp og papir. Matavfall leveres sammen med restavfall, da vi av hygieniske årsaker ikke har egen oppsamlingsdunk for matavfall.  Ved større punkter er det også tilbud om levering av utsortert plastemballasje og glass- og metallemballasje. Det er kun vanlig avfall fra daglig husholdning som leveres som hytteavfall.

Gjenvinningsstasjoner

Abonnenter med hytterenovasjon har gratis levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Ordningen finansieres over renovasjonsgebyret og gjelder avfall levert med personbil klasse B, med eller uten henger.  Det er ikke anledning til å benytte innleid transportør.

Det skal ikke hensettes avfall ved hytterenovasjonspunktet. Ombruksvarer, farlig avfall, elektroavfall, hage-/parkavfall, bygg-/riveavfall og grovavfall (større gjenstander) skal sorteres og leveres på gjenvinningsstasjonene.

Unngå forsøpling

Dersom du har avfall som ikke går i dunk eller container på hytterenovasjonspunktet må dette leveres på gjenvinningsstasjonene. Avfall som settes ved siden av dunk eller container vil ikke bli samlet inn. Fugler, dyr, vær og vind sprer avfallet og forårsaker forsøpling. Miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing.

Ring oss

Send e-post, bruk kontaktskjemaet under eller ring oss på 38 17 70 70 dersom en hyttecontainer er full.

Hytterenovasjonspunkter åpent hele året

Hytterenovasjonspunkter
Avfall Sør har nå etablert en rekke hytterenovasjonspunkter nær hytter og fritidsboliger i kommunen. Du finner hytterenovasjonspunkter merket med H på kartet nedenfor.

 • Fidjekilen, Randesund- P-plass ved Morildveien – nytt punkt
 • Kongshavn
 • Lindebø brygge
 • Kilen v/det gamle Samfunnshuset
 • Dynestøl v/parkeringsplass.
 • Songdalsveien 35
 • Farvannet v/postvei i krysset Farvannslia/Haslebolia
 • Espestøl v/ krysset Espestølveien/Mestadveien
 • Trysnes Marina
 • Ålo brygge
 • Røsstadkrysset
 • Høllen brygge (hytteeier må ha egen brikke. Kan også lånes fra Joker Høllen)
 • Krossneset, krysset Årosveien-Krossnesveien (hytteeier må ha egen brikke)
 • Repstadveien 70

Hytterenovasjonspunkter som er fjernet:

 • Åros, Sjursholmen
 • Åros, Branesveien
 • Åros, Stifjellet

Nytt punkt

 • Flekkerøy: Det er etablert et nytt hytterenovasjonspunkt på snuplassen i enden av Skibbuveien, Skålevig

Nøkler
Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger, skal ha fått tilsendt to nøkler til hytterenovasjonsdunkene. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkkel mot et vederlag ved å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.

Alle hytter og fritidsboliger er pålagt å betale for abonnement på hytterenovasjon. Renovasjonsordningen for avfall fra hytter og fritidsboliger baserer seg på at brukerne/abonnentene bringer avfall fra daglig husholdning til et hytterenovasjonspunkt i nærområdet hvor det er utplassert dunker eller containere for oppsamling av avfallet.

Helårspunkter
Hytterenovasjonen er utplassert på hytterenovasjonspunktene hele året. Stadig flere benytter sine hytter og fritidsboliger gjennom hele året.

Hytterenovasjonspunkter
Avfall Sør har nå etablert en rekke hytterenovasjonspunkter nær hytter og fritidsboliger i kommunen. Du finner hytterenovasjonspunkter merket med H på kartet nedenfor.

Nøkler
Alle som betaler abonnement for hytter og fritidsboliger, skal ha fått tilsendt to nøkler til hytterenovasjonsdunkene. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkkel mot et vederlag ved å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.

Både plastemballasje, glass- og metallemballasje kan du ta med til nærmeste gjenvinningsstasjon.
Enkelte hyttepunkter har mottak for glass- og metallemballasje – sjekk kartet på bunnen av denne siden.
Er du i tvil om hva som skal sorteres hvor? Sjekk ut sortere.no så får du svar.

Kontaktskjema

 • Hidden

Du trenger ikke trille hytterenovasjonsdunkene ut til vei for tømming

Tømming av hytterenovasjonsdunkene følger ikke tømmekalenderen. Ikke mulig med sms-varsling.

Har du større gjenstander som skal kastes, er du velkommen til gjenvinningsstasjonene våre!

Spørsmål og svar

Gebyret for hytterenovasjon er i 2020 kr. 1.682,- inklusive mva.

Avfall Sør har ingen egen innsamlingsordning for matavfall fra hytter.  Matavfall kastes sammen med restavfallet og ender opp som strøm og fjernvarme hos Returkraft

Du kan få etterbetalt 1000 kroner fra Miljødirektoratet dersom du leverer inn en kassert fritidsbåt på en av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner: Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken.

Båten må oppfylle kravene fra Miljødirektoratet. Her kan du lese mer om dette.