Papp, papir og kartong er alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser.

Hva blir det til

Papp, papir og kartong sorteres og sendes videre til gjenvinning ved ulike fabrikker.  Mesteparten blir til nye papirprodukter.