Papp, papir og kartong er alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser: