Kildesortering er viktig for miljøet

Alle tingene vi har produseres av råstoffer som er hentet fra naturen. Kildesortering handler om å ta vare på disse naturressursene.

En gul makrell i tomat-boks som skylles fra en vannkran

Kildesortering bidrar til at avfall blir behandlet på riktig måte. Ved å sortere riktig kan vi materialgjenvinne mest mulig av avfallet ditt slik at det blir til nye produkter – gang på gang.

Et godt eksempel er materialgjenvinning av makrell i tomat-boksen, som er laget av aluminium. Aluminium finnes i et mineral som heter bauksitt. Å utvinne ny aluminium er en krevende prosess som gir store klimagassutslipp. Når vi gjenvinner aluminium blir boksen smeltet og støpt på nytt. Denne prosessen krever bare 5 % av energien som brukes til å produsere ny aluminium, og på den måten spares både naturressurser og energi.

Store badebasseng med 9 baner sett fra et stupetårn

Restavfall er det som er igjen når du har kildesortert avfallet ditt.

Alt restavfall sendes til forbrenning, og energien herfra kan brukes til oppvarming (fjernvarme) og elektrisk strømproduksjon. Men denne energien kan bare brukes én gang. Derfor har det stor betydning at vi alle sorterer riktig, slik at avfall kan materialgjenvinnes så mange ganger som mulig før det til slutt ender opp som restavfall.

Returkraft mottar og energigjenvinner restavfall fra husholdninger og bedrifter på Sørlandet. Aktivitetssenteret Aquarama i Kristiansand benytter fjernvarme fra Returkraft. Med det bidrar de til en bærekraftig utnyttelse av grønn energi fra restavfall.

Kildesortering er også viktig for lommeboka di

Dame som holder sparegri med en hånd, mens hun legger mynter på med den andre hånda.

Du sparer penger når restavfallet tømmes sjeldnere.

Som kunde i Avfall Sør betaler du renovasjonsgebyr som består av en variabel og en fast del. Det variable gebyret avhenger blant annet av hvor ofte du setter ut restavfall hjemme hos deg i løpet av året. Ved å sortere bedre, reduseres du både mengden restavfall samt renovasjonsgebyret. En sorteringsundersøkelse gjennomført av Avfall Sør viser at mer enn halvparten av innholdet som kastes i restavfallet, egentlig kan sorteres ut og gjenvinnes til noe nytt.

Visste du at ...?

Makrell i tomat-boksene dine kan bli til en ny stekepanne, en sykkel eller dekselet på en PC.

Vinflasker og syltetøyglass kan bli til isolasjon og nye glassprodukter.

I dag er det globale plastforbruket mer enn 50 ganger høyere enn på 1950-tallet