Presse

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller leder kommunikasjon
Lars Pedersen
Leder kommunikasjon
Arild Bjelland
Konsernsjef