TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

For media

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller kommunikasjonsansvarlig:

 

 

Administrerende direktør
38 17 70 77 / 95 11 89 99
Kommunikasjonsansvarlig
38 17 70 68 / 95 07 36 61