Presse

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller kommunikasjonsansvarlig
Elisabeth A. Helle
Konstituert administrerende direktør
Lars Pedersen
Leder kommunikasjon