Presse

Spørsmål fra media besvares av administrerende direktør eller kommunikasjonsansvarlig
Hans Georg Høgevoll-Garstad
Administrerende direktør
Lars Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig