Støleskuffa

– en innovativ løsning som optimaliserer sorteringen av glass- og metallemballasje.


Avfall Sør ønsker å gjøre det enkelt for andre renovasjonsselskap å ta i bruk samme metode i deres avfallshåndteringssystemer. Derfor deler vi gjerne våre erfaringer og detaljert informasjon om Støleskuffa på denne siden.


 

Utviklet av Avfall Sør

Avfall Sør er renovasjonsselskapet med ansvar for innsamling og behandling av avfall fra husholdninger i eierkommunene Kristiansand og Vennesla. Gjennom smarte, effektive og brukervennlige løsninger skaper vi nye verdier gjennom gjenbruk av ressurser på en økonomisk og bærekraftig måte.

Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen.
  • Støleskuffa er utviklet som et tiltak for å bedre kvaliteten på innsamlet glass- og metallemballasje som sendes til Sirkel sitt gjenvinningsanlegg.
  • Metoden er utarbeidet av Avfall Sørs ansatte på Støleheia avfallsanlegg i samarbeid med et lokalt firma.

Slik fungerer Støleskuffa

Avfall Sør har utfordringer med at innbyggerne kaster store objekter som gryter, gardinstenger, postkasser med mer, sammen med glass- og metallemballasje. Støleskuffa gjør det mulig å sikte ut større objekter som ikke hører hjemme blant emballasjen.

Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør .
  • Støleskuffa er opprinnelig en gammel hjullasterskuffe som er bygd om. For å unngå lange objekter, er det sveist på armeringsstenger («harpestenger») på tvers, som danner et rutemønster på rammeverket.
  • Støleskuffa brukes på alle leveranser med glass- og metallemballasje som kommer inn til Avfall Sørs anlegg på Støleheia.
  • Tidsforbruket er ca. 15 minutter per leveranse med en gjennomsnittsvekt på 4,7 tonn. Det medfører en ekstra kostnad på 50-60 kroner per tonn.

Umiddelbare og betydelige resultater

Innsamlet glass -og metallemballasje til Sirkel i Fredrikstad. Her sorteres emballasjen i et av Europas mest avanserte gjenvinningsanlegg. Feilsortering har tidligere resultert i relativt store avvik og trekk av Sirkel på leveransen fra Avfall Sør.

Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen.
  • Etter at Støleskuffa ble tatt i bruk har Avfall Sør opplevd en betydelig reduksjon i avvik og trekk fra Sirkel.
  • Dette er målbart dokumentert gjennom avviksrapporteringen på glass- og metallemballasjen fra Sirkel.
Avfall Sørs resultatet ved bruk av Støleskuffa
Normalår: avkortning på 35 %
2023: avkortning på 17 % i gjennomsnitt
Reduserer også type avvik til færre objekter
Metoden medfører ikke nedknusing av glass

Last ned skisser av Støleskuffa

Fotos av Støleskuffa

Bilder til nedlasting og bruk i egne kanaler/media. Fotokreditering: Avfall Sør

Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som er utviklet av Avfall Sør . Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen. Støleskuffa som sikter glass- og metallemballasje i sorteringshallen.

Støleskuffa i media

For ytterligere informasjon

Kontaktperson for Støleskuffa
Portrettfoto av ansatt.
Harry Hansen
Driftsleder Støleheia