Her finner du Avfall Sørs års- og bærekraftsrapport for 2023 og tidligere år.
I rapporten for 2023 kan du lese om et vellykket prøveprosjekt på Flekkerøya som forbedret materialgjenvinningen og reduserte restavfall og klimagassutslipp. Videre om driften av selskapet, måloppnåelser og at samarbeid og innovasjon er veien til en grønnere fremtid.

Års- og bærekraftsrapport

Forsidebilde av Avfall Sørs års- og bærekraftsrapport for 2023 med grafikk i rutete grønnlige farger og innslag av tre fotos av hav, tømmer og trekroner

Årsregnskap og noter

Årsregnskap og noter for 2023 for Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS er under utarbeidelse og kommer snart.

Arkiv – last ned filer