Vi er begeistret for å presentere en kombinert årsrapport og bærekraftsrapport for 2022, som skal gi en mer komplett bærekraftsrapportering. Rapporten gir en helhetlig oversikt over våre økonomiske, sosiale og miljømessige resultater og innsats i året som er gått. Vi har også valgt å skille ut detaljert Årsregnskap og noter for Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS i separate dokumenter.

Års- og bærekraftsrapport

Årsregnskap og noter

Avfall Sør AS

Avfall Sør Holding AS

2022 – last ned filer

Arkiv – last ned filer