Sommeren 2022 plasserer Avfall Sør ut dunker for glass- og metallemballasje ved de fleste av Avfall Sørs hyttepunkter. Ved et fåtall hyttepunkter er det dessverre ikke er plass til nye dunker. Her må dessverre hytteeierne, inntil videre fortsette å levere glass- og metallemballasje til nærmeste gjenvinningsstasjon.