Avfall Sør oppfordrer borettslag og velforeninger i Kristiansand og Vennesla til å organisere ryddeaksjoner i nærmiljøet.


Utplassering av containere

 • Ryddeaksjonen 2024 starter 2. april – og må være avsluttet senest 31. mai.
 • Containere til sortering av avfall vil bli utplassert i samarbeid med Peter Løvaas Transport AS.
 • Det er kun mulig å bestille containere til årets ryddeaksjon én gang.
 • Vi gjør oppmerksom på at utplasserte containere ikke må overfylles.

Dere kan bestille og sortere avfallet i følgende containere:

Ikon for hageavfall på mørk bakgrunn.

Hageavfall

 • Avfall Sør AS vil dekke alle kostnader i forbindelse med utplassering, innhenting og behandling på avfallsanlegget for containere som kun benyttes til hageavfall.
 • Containere til hageavfall må ikke inneholde annet enn kvister, busker, oppkuttede trær osv.
 • Dersom hageavfall blandes med restavfall vil containeren bli registrert som restavfall. Avfall Sør AS vil da viderefakturere behandlingsavgiften til borettslaget/velforeningen. Behandlingsavgift for usortert avfall er: kr 2708 pr. tonn ekskl. mva.
Ikon for restavfall på mørk bakgrunn.

Restavfall

 • Dersom velforeningen/borettslaget ønsker å få utplassert container til restavfall vil Avfall Sør AS dekke kostnader til utplassering og innhenting av container.
 • Det er ikke tillatt med fargede sekker i containerne – bruk gjennomsiktige sekker (kan kjøpes i dagligvarebutikk).
 • Behandlingsavgift for usortert avfall (restavfall) er på kr 2418 pr tonn ekskl. mva. Denne avgiften må dekkes av borettslaget/velforeningen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at kontaktperson stilles ansvarlig for sorteringen dersom gratis containere til hageavfall utplasseres. Denne personen vil, som representant for velforeningen/borettslaget, bli gjort økonomisk ansvarlig dersom avfallet ikke er sortert.


 

Illustrasjon av mottak for farlig avfall og elektro.

Farlig avfall og elektroavfall skal leveres til eget mottak på gjenvinningsstasjonen

 • Farlig avfall og elektroavfall skal ikke kastes i container for restavfall. Denne typen avfall må spesialbehandles, og skal leveres til mottak for farlig avfall og elektro på våre stasjoner.
 • Farlig avfall er gassbeholdere, batterier, lyspærer, lysstoffrør, oljeprodukter, maling, lim, kjemikalier osv. Impregnert trevirke og gulvbelegg som består av ftalater er også farlig avfall, og skal sorteres i egne containere på stasjonene.
 • Elektroavfall er elektrisk og elektronisk avfall (utrangerte produkter som bruker strøm/batterier).

Les mer om våre gjenvinningsstasjoner og adgangsbevis nederst på siden.

Slik deltar dere i årets ryddeaksjon

Borettslag og velforeninger som ønsker å delta i årets ryddeaksjon må fylle ut bestillingsskjemaet, og snarest sende det på e-post til: post@peter-lovaas.no.

 • Merk at alle bestillinger må gjøres skriftlig. Det tas ikke imot bestillinger pr. telefon. Bestillingsskjema kan kun inneholde bestillinger pr. dato på vanlige virkedager, ikke på klokkeslett (timebestilling). Containere blir levert ut mellom kl. 07–17.
 • Dersom du har spørsmål om ryddeaksjonen bes disse rettes direkte til Peter Løvaas Transport AS på tlf. 95 21 05 00 eller 95 72 86 59.

Fyll ut og send inn bestillingsskjema

Gratis levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner

Levering av avfall på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner er inkludert i renovasjonsgebyret. Dette gjelder også for beboere eller vaktmestere i boligfellesskap. Husk adgangsbevis for å komme inn på stasjonen!

 • Alle som er registrert som kunde hos Avfall Sør, og tinglyst eier av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla kan selv hente adgangsbevis på Min side.
 • Hvis boligsameie er organisert annerledes (som et aksjeselskap eller lignende) må personen som representerer boligfelleskapet logge seg inn, og dele adgang med de øvrige beboerne.