Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Dette kan for eksempel være gress/ugress, løv, hageplanter, greiner og kvist.

Slik gjør du det

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. De kan skade det biologiske mangfoldet. Det er derfor forbudt å dumpe hageavfall i naturen.
 1. Hageavfall kan leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.
 2. Dersom du har tilgang til en kompostkvern kan denne brukes før levering slik at du får plass til mer når hageavfallet skal leveres.

Ja takk

 • Gress
 • Ugress
 • Løv
 • Hageplanter
 • Kvister
 • Greiner
 • Stammer
 • Røtter

Nei takk

 • Fremmede arter
 • Nedfallsfrukt
 • Stein
 • Jord

Hva gjør du med…

 • Nedfallsfrukt?

  Nedfallsfrukt kan sorteres i matavfallet når du plukker disse opp. Nedfallsfrukt som blir liggende kan tiltrekke seg skadedyr både hjemme og om det havner på gjenvinningsstasjonen sammen med hageavfallet.
 • Fremmede arter?

  Fremmede arter kan leveres til forbrenning på gjenvinningsstasjonen. Disse skal ikke leveres blandet sammen med annet hageavfall. Pakk disse plantene godt inn i tette og gjennomsiktige plastsekker før levering slik at du unngår at frø fra plantene spres. Se oversikt over fremmede arter (tidligere ble fremmede arter omtalt som svartelistede planter). Fremmede arter utgjør en trussel for det biologiske mangfoldet og de plantene som naturlig er i norsk natur. Det er derfor, i følge Forurensningsloven, forbudt å dumpe hageavfall i naturen.
 • Hageavfall som er dumpet i naturen?

  Dersom du ser at hageavfall blir dumpet eller har blitt dumpet i naturen, kan du melde fra om dette til kommunen. Dersom det blir et gjentakende problem i et område kan du oppfordre kommunen til å sette opp skilt med opplysning om at det ikke er lov til å kaste hageavfall på stedet.

Hva blir det til

Hageavfallet knuses / komposteres utendørs på Støleheia Avfallsanlegg. Den ferdige komposten selges som jordforbedringsmiddel, samt at den inngår i jordblandinger.