Avfall Sør gjennomfører fra tid til annen plukkanalyser av hvor mye gjenvinnbart materiale som finnes i husholdningsavfallet. Slike analyser er nyttige for å se på forbruksendringer, kartlegge genererte mengder av de ulike avfallstypene og sammensetningen av avfallet.

Sorteringsundersøkelsen 2022

I 2022 gjennomførte Avfall Sør plukkanalyse av restavfall fra husholdninger i Kristiansand og Vennesla. Resultatet viser at mer enn halvparten av innholdet er gjenvinnbart avfall som vi helst skulle fått bort fra restavfallet.

Illustrasjonen under viser vektinnholdet i en restavfallsdunk:

Les sammendrag av rapporten

Kontaktperson: Lars Pedersen på e-post

Se hvordan finsorteringen av restavfallsdunker foregår

Vi kan alle bli bedre til å sortere – for miljøet og lommebokas skyld. Følg linken under for intervju hvor Kirsten Leidal, miljørådgiver i Avfall Sør, gir oss et innblikk i de foreløpige funnene fra årets sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall fra Kristiansand og Vennesla.

Les rapportene fra tidligere sorteringsundersøkelser