Marint avfall er avfall som forsøpler strender, havet, i og langs vassdrag og innsjøer. Avfall i væskeform, som olje, parafin og andre kjemikalier, regnes ikke som marint avfall. Biologisk nedbrytbart avfall fra fiskerinæring og akvakultur går heller ikke under ordningen for marint avfall.

Slik gjør du det

Forsøpling ødelegger strendene og kysten vår, og har en negativ påvirkning på marine økosystemer. Rydder du søppel i naturen bidrar du til å hindre at søppelet havner i havet.

 1. Finn et område du ønsker å rydde.
 2. Meld deg på en ryddeaksjon eller registrer din egen på Rydde.
 3. Finn ut hvordan du kan levere avfallet (alle mottak som er registrert på sortere.no og Rydde tar imot marint avfall gratis fra strandryddere).
 4. Rydd og lever avfallet du har funnet sammen med aksjonskoden du får når du registrerer ryddeaksjon hos Hold Norge Rent.
 5. Hvis du har hatt utgifter til transport eller behandling av marint avfall som er samlet inn på frivillig basis, kan du få utgiftene dine tilbake gjennom refusjonsordningen som Hold Norge Rent administrerer.

Ja takk

 • Plast
 • Isoporemballasje
 • Fiskegarn
 • Plastflaske
 • Q-tips
 • Tau
 • Knust glass
 • Metallgjenstander
 • Gummi
 • Blandet trevirke
 • Småelektronikk
 • Bildekk

Nei takk

 • Mineralsk olje
 • Fett og matolje
 • Parafin
 • Kjemikalier

Hva gjør du med...

 • Ødelagte fritidsbåter?

  Alle kommuner skal tilby mottak for innlevering av båter uten innenbordsmotor under 15 fot. Er det større båter med innenbordsmotor kan disse leveres til godkjente mottak. Det vil etterhvert komme flere mottak som er godkjent for innlevering av større båter. Når båten er levert inn kan båteiere søke om 1000 kroner i tilskudd for hver leverte fritidsbåt.

  Mer informasjon og finn mottak for kasserte fritidsbåter.

 • Farlig avfall, elektrisk avfall og batterier?

  Vær forsiktig når du rydder farlig avfall, elektrisk avfall og batterier. Unngå også å rydde elektriske gjenstander under vann. Er du i tvil, la avfallet ligge og gi beskjed til kommunen om hvor avfallet ligger. Sorter ellers farlig avfall, elektrisk avfall og batterier for seg. Dette avfallet kan inneholde miljøgifter som må spesialbehandles når det leveres inn. Det er derfor viktig at du skiller denne typen avfall fra det andre avfallet når du rydder. Vær også forsiktig med sprøytespisser, glasskår og andre skarpe gjenstander, og legg disse i en lukket beholder når du rydder. Om du lurer på om noe er farlig avfall - skriv det inn i søkefeltet på sortere.no og finn ut hvordan det skal sorteres.

 • Trevirke?

  Det er ofte mye trevirke å finne når en rydder på strender. Da er det spesielt viktig å være oppmerksom på impregnert trevirke, som er farlig avfall. Om dette trevirket blir brent avgir det miljøfarlige gasser, og asken som ligger igjen er svært giftig for både mennesker, dyr og natur.

 • Medisiner?

  Samle medisiner du finner og lever til et apotek.

 • Flytende væsker?

  Avfall i væskeform, som olje, parafin og andre kjemikalier, kan bli funnet i nærheten av vann, men regnes ikke som marint avfall,. Finner du umerkede beholdere så sjekk disse forsiktig. Tøm ut vann og lever beholderen som farlig avfall.