Marint avfall

Marint avfall er avfall som forsøpler og er ryddet fra strender, havet, i og langs vassdrag og innsjøer.

Når du rydder søppel i naturen bidrar du til å hindre ødeleggelse av strendene, kysten vår og det marine økosystemet.

Avfall i væskeform, som olje, parafin og andre kjemikalier, regnes ikke som marint avfall. Denne typen avfall leveres som farlig avfall.

Slik gjør du det

Gjennom Rydde kan du registrere din egen ryddeaksjon og se andre ryddeaksjoner i ditt område.

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling, og er en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge.

 1. Finn et område du ønsker å rydde.
 2. Meld deg på en ryddeaksjon eller

  registrer din egen på Rydde.
 3. Finn ut hvor og hvordan du kan levere det marine avfallet på Rydde. Det er gratis å levere inn marint avfall for strandryddere.
 4. Rydd og lever avfallet du har funnet sammen med aksjonskoden du har fått.
 5. Søk om refusjon på utgifter til transport eller behandling av marint avfall som er samlet inn på frivillig basis gjennom

  refusjonsordningen til Hold Norge Rent.

Ja takk

 • Plast
 • Tau
 • Knust glass
 • Metallgjenstander
 • Gummi

Nei takk

 • Mineralsk olje
 • Fett og matolje
 • Parafin
 • Kjemikalier

Dette lurer mange på

 • Hva gjør jeg med ødelagte fritidsbåter?

  Alle kommuner skal tilby mottak for innlevering av båter uten innenbordsmotor under 15 fot. Er det større båter med innenbordsmotor kan disse leveres til godkjente mottak. Det vil etterhvert komme flere mottak som er godkjent for innlevering av større båter. Når båten er levert inn kan båteiere søke om 1000 kroner i tilskudd for hver leverte fritidsbåt.

  Mer informasjon og finn mottak for kasserte fritidsbåter.

 • Hva gjør jeg når jeg finner farlig avfall, elektronikk og batterier?

  Vær ekstra forsiktig når du rydder farlig avfall, elektronikk,batterier og skarpe gjenstander.

  Finner du elektriske gjenstander under vann, lar du det ligge der. Gi beskjed til kommunen om hvor dette ligger.

  Farlig avfall, elektrisk avfall og batterier inneholder miljøgifter som må spesialbehandles. Dette avfallet skilles fra annet marint avfall og sorteres hver for seg når du rydder og leverer inn avfall. Dette avfallet.
  Legg sprøytespisser, glasskår og andre skarpe gjenstander i en lukket beholder når du rydder.

  Om du lurer på om noe er farlig avfall – søk på Sortere og finn ut hvordan det skal sorteres.

 • Hva gjør jeg med trevirke?

  Det er spesielt viktig å være oppmerksom på impregnert trevirke, som er farlig avfall. Om dette trevirket blir brent avgir det miljøfarlig gasser, og asken som blir igjen er svært giftig for både mennesker, dyr og natur.

 • Hva gjør jeg med medisiner?

  Medisiner du finner leveres til nærmeste apotek.

 • Hva gjør jeg med flytende væsker?

  Avfall i væskeform regnes ikke som marint avfall. Flytende væsker er ofte farlig avfall, finner du umerkede beholdere så sjekk disse forsiktig. Dersom de kun inneholder vann, tømmer du ut vannet og leverer beholderen som farlig avfall.