Års- og bærekraftsrapport 2023

Her finner du Avfall Sørs års- og bærekraftsrapport for 2023 og tidligere år.

I rapporten for 2023 kan du lese om et vellykket prøveprosjekt på Flekkerøya som forbedret materialgjenvinningen og reduserte restavfall og klimagassutslipp. Videre om driften av selskapet, måloppnåelser og at samarbeid og innovasjon er veien til en grønnere fremtid.

Årsregnskap og noter for 2023 for Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS er under utarbeidelse og vil snart bli lagt ut her.