Avfallsteknisk norm beskriver kravene til renovasjonstekniske løsninger og vil først og fremst være et verktøy for kommunene i plan- og byggesaksbehandlingen.

Utbyggere vil også kunne dra nytte av normen i planlegging og utbygging av renovasjonsløsninger.
Normen har hovedfokus på renovasjonstekniske løsninger for boliger, fritidsboliger og næringsbygg der det skal benyttes større felles oppsamlingssystemer (fellesløsninger).
Avfallsteknisk norm er politisk behandlet i Avfall Sørs eierkommuner.