Asfalt er produkter som inneholder asfalt, som asfaltbetong eller asfaltgrus.

Slik gjør du det

  1. Ha asfalten skilt fra andre materialer
  2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste mottak som tar i mot asfalt. Du får du hjelp fra de som jobber der om du trenger det.