Batteri er alt fra småbatteri i klokker, til vanlige batterier du bruker hjemme og store nødstrømsbatteri.

Samle brukte batteri i et syltetøyglass, en isboks eller en annen beholder.

Levér inn batterier regelmessig, for eksempel samtidig som du panter flasker. Da unngår du å samle opp store mengder batteri, som kan utgjøre en brannfare. Du kan levere batterier gratis til alle butikker som selger samme type batteri, uavhengig av merke.

Batterier som feilaktig kastes i restavfallet er en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under transport og på gjenvinningsanlegget.

Slik gjør du det

 1. Teip polene på batteriene før du leverer de inn. Det er ofte litt restenergi i batteriene, og da unngår du at de utgjør en brannfare.
 2. Ta med batteriene og lever gratis til butikken når du handler (eller når du skal til gjenvinningsstasjonen).
 3. Levér inn!

Dette lurer mange på

 • Hva gjør jeg med miljøskadelige batterier?

  Levér disse batteriene på en butikk som selger samme type batteri, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon som farlig avfall.

  Batterier som inneholder kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er miljøskadelige batterier. Disse er merket med ett eller flere av disse merkene:

 • Hva gjør jeg med blybatterier?

  Levér disse batteriene på en butikk som selger samme type blybatteri, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon som farlig avfall.

  Blybatterier er blant annet startbatterier som bil- og båtbatteri.

 • Hva gjør jeg om butikken min ikke tar i mot batterier?

  Du kan også levere batterier til gjenvinningsstasjonen.

  Dersom butikken din ikke tar i mot batterier, anbefaler vi at du tar kontakt og informerer hovedkontoret i kjeden. Alle butikker som selger batteri er forpliktet til å ta i mot brukte batterier til gjenvinning.

 • Hva gjør jeg om batteriet er skadd?

  Det anbefales å levere disse til gjenvinningsstasjonen. Der har de best kompetanse på trygg håndtering av skadde batterier.