Betong

Betong er alt fra byggevarer i betong til produkter av betong som blomsterpotter.

Slik gjør du det

  1. Ha betong skilt fra andre materialer
  2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot betong. Du får du hjelp fra de som jobber der om du trenger det.