Alle bilvrak skal leveres til bilopphugging. Ved mottaksanlegget blir bilen tatt fra hverandre (opphogging) og gjenvunnet. Ved innlevering av bilvrak betales det ut vrakpant.

Slik gjør du det

  1. Finn ditt nærmeste mottaksted for bilvrak.
  2. Levér bilen til mottaket.
  3. Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra mottaksanlegget til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til pantemottakeren.