Alle bilvrak skal leveres til bilopphugging. Ved mottaksanlegget blir bilen tatt fra hverandre (opphogging) og gjenvunnet. Ved innlevering av bilvrak betales det ut vrakpant.

Slik gjør du det

  1. Finn ditt nærmeste mottaksted for bilvrak.
  2. Levér bilen til mottaket.
  3. Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra mottaksanlegget til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til pantemottakeren.

Hva blir det til

Bilen tømmes først for alle miljøfarlige væsker som oljer, drivstoff og spylervæske. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Etterpå fjernes bensin, batteri og dekk, før verdifulle deler plukkes ut. Dette er deler som kan leve et forlenget liv i en annen bil.

Størsteparten av materialene i bilene er jern og stål. Men det er også mye aluminium som kan brukes om igjen.

Materialene fra kasserte kjøretøy kan blant annet bli brukt til kabler/ledninger, stativer, kontormøbler, aluminiumskarmer, binders, bestikk, gryter og kokekar.