Når bilen din har gått sin siste mil, leverer du den inn til gjenvinning. Dette gjelder både fossildrevne og elektriske biler.

Når du leverer bilen inn, betales det ut vrakpant.

Slik gjør du det

  1. Finn ditt nærmeste

    mottaksted for bilvrak.
  2. Levér bilen til mottaket.
  3. Etter du har levert inn bilen, vil mottaket sende bekreftelse til skatteetaten. Skatteetaten utbetaler vrakpanten til deg.