Brukt elektronikk med sensitiv informasjon

Brukt elektronikk med sensitiv informasjon bør leveres i en datasikker returboks som du finner på mottak for elektroavfall på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.

Avfall Sør samarbeider med Revac AS om mottak og håndtering av elektroavfall. Revac er blant de største bedriftene i Europa innen behandling av elektriske og elektroniske produkter. Revac spesialiserer seg på gjenvinning og ombruk av elektroniske enheter på en sikker måte. Alle innleverte elektroniske enheter vurderes. Hvis mulig blir produktene og komponentene helt eller delvis ombrukt, eventuelt gjenvunnet. All software blir slettet. Hvis enhetene ikke kan ombrukes/gjenvinnes sørger Revac for å fjerne farlig avfall (miljøsanering), og kverner utstyret som inneholder sensitiv data.

Hvorfor benytte datasikker returboks?

  • Digital sikkerhetsmakulering sikrer at sensitiv data/informasjon ikke kommer på avveie (ID-tyveri).
  • Alle innleverte elektroniske enheter håndteres på en miljøriktig måte
  • Produkter og komponenter ombrukes om mulig, eventuelt gjenvinnes
  • Boksen er utstyrt med lås og kan kun åpnes av autorisert personell.
Elektroniske enheter/produkter
Mobiltelefoner, laptop, nettbrett, kamera
Elektroniske komponenter
Minnekort, hovedkort, grafikk-kort, Ram-brikker, prosessorer
Utdaterte elektroniske/digitale lagringsmedier
Disketter, kassetter
Andre ting som inneholder sensitiv data
Pass, legejournaler, vitnemål