Dekk er alle typer dekk benyttet til kjøretøy (unntatt sykkeldekk og dekk til ståhjulinger). Dekk kan leveres til gjenvinning til butikker som selger dekk eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. Det er gratis å levere dekk uten felg til butikker.

Slik gjør du det

  1. Finn nærmeste forhandler eller gjenvinningsstasjon for levering av dekk
  2. Lever dekkene

Ja takk

  • Bildekk
  • Motorsykkeldekk
  • Tilhengerdekk
  • Traktordekk
  • Mopeddekk

Nei takk

  • Sykkeldekk

Hva blir det til

Dekket brukes på tre måter etter innsamling:

Ombruk: dekket brukes som bryggefendere, skytematter og leker på lekeplasser.

Materialgjenvinning: gummien i dekket brukes som råstoff til å lage nye produkter, for eksempel asfalt.

Energiutnyttelse: dekket forbrennes, og varmen utnyttes til oppvarming, strømproduksjon og lignende.

En del av dekkene regummerieres eller eksporteres, en del materialgjenvinnes til ny gummi, mesteparten av personbildekkene kvernes og brukes som brensel i sementproduktsjon.