Eksplosjonsfarlig avfall er avfall som ammunisjon, eksplosiver, udetonert fyrverkeri og annet som utgjør en fare for eksplosjon. Alle som produserer, importerer eller forhandler eksplosive varer eller produkter, har plikt til å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres.

Slik gjør du det

  1. Ta kontakt med produsent/importør/forhandler for avtale om levering eller henting.
  2. Dersom du ikke vet hvem du skal henvende deg til, kontakt politiet på 02800.

Ja takk

  • Ammunisjon og eksplosiver
  • Sprengstoff
  • Udetonert fyrverkeri
  • Våpen