Eksplosjonsfarlig avfall er avfall som utgjør en fare for eksplosjon, som ammunisjon, eksplosiver eller udetonert fyrverkeri.

Slik gjør du det

Lever eksplosjonsfarlig avfall til butikker, produsenter eller importører som selger samme type eksplosiver (uavhengig av merke).

  1. Ta kontakt med leveringstedet for avtale om levering (eventuelt henting). Dersom du ikke vet hvem du skal kontakte, ta kontakt med politiet på 02800.
  2. Sørg for trygg oppbevaring under transport og levér.

Ja takk

  • Ammunisjon og eksplosiver
  • Sprengstoff
  • Udetonert fyrverkeri
  • Våpen

Dette lurer mange på

  • Hva gjør jeg om jeg finner eksplosjonsfarlig avfall?

    Dersom du oppdager eksplosjonsfarlig avfall er du pliktig til å varsle politiet snarest mulig.