Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall skal være merket med faresymbol. Er du i tvil om noe er farlig avfall er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall på nærmeste gjenvinningsstasjon

Slik gjør du det

 1. Ha en fast plass der du samler farlig avfall.
 2. Lever det farlige avfallet i originalemballasjen om mulig. Du kan også bruke en annen emballasje og skrive på hva den inneholder.
 3. Lever til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Ja takk

 • Maling
 • Lim
 • Neglelakk
 • Bilolje
 • Sprayboks

Nei takk

 • Ammunisjon og eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Våpen
 • Medisinrester

Dette lurer mange på