Fremmede arter

Fremmede arter (tidligere svartelistede planter) er arter som opptrer på andre steder enn de naturlig hører hjemme. Noen har bevisst blitt satt ut, mens andre har rømt eller forvillet seg andre steder, eller vært blindpassasjerer uten av vi var klar over det.

Disse artene er en trussel for det biologiske mangfoldet i norsk natur. Som hageeier er det viktig at du sørger for at plantene dine holder seg innenfor hagegjerdet, slik at de ikke sprer seg der de ikke hører hjemme.

Oversikt over fremmede arter i Norge.

Slik gjør du det

Små mengder fremmede arter kan du kaste i restavfallet.

 1. Pakk svartelistede planter godt inn før du leverer de, helst i tette avfallssekker.
 2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar imot svartelistede planter. Du får du hjelp fra de som jobber der dersom du trenger det. Bruk hengertrekk slik at du unngår at noe blåser av og kommer på avveie i naturen.

Dette lurer mange på

 • Hvorfor skal ikke fremmede arter leveres med vanlig hageavfall?

  Hageavfallet komposteres og blir til ny jord. Det er ingen garanti for at røtter og frø ikke sprer seg etter kompostering, og det er derfor ikke ønskelig med fremmede arter sammen med hageavfall. Den eneste sikre måten å bli kvitt fremmede arter på, er å brenne den.

 • Hvordan finner jeg ut om jeg har fremmede arter i hagen min?

  Det er viktig å ha oversikt over hvilke planter du har i hagen din. Her kan du se en oversikt over svartelistede planter, med bilder og hvordan de burde håndteres.

 • Hva gjør jeg om jeg har fremmede arter i hagen min?

  Dersom du har fremmede arter i hagen din, er det viktig å passe på at plantene holder seg innenfor hagegjerdet. Dette kan du gjøre både ved å sette opp fysiske barrierer som gjør at de ikke vokser utenfor hagen. Du kan også kutte planter etter blomstring for å hindre at de setter frø som kan spre seg utenfor hagen og unngå at de vokser seg store..

  Det er ikke påbud om å fjerne allerede eksisterende planter som regnes som fremmede arter, men det er forbudt å importere, selge og plante disse. Forbudet betyr også at det ikke er lov til å dele eller gi bort planter som står på forbudslisten.

  Mer informasjon og liste med forbudte hageplanter.