Ikke brennbart avfall er for eksempel porselen, keramikk, fliser, stein, speil og grus. Denne typen avfall kan ikke materialgjenvinnes eller brennes/energigjenvinnes.