Ikke-brennbart rest er avfall som ikke kan materialgjenvinnes eller forbrennes og energigjenvinnes, og som ikke får plass i restavfallsposen hjemme.
Ikke-brennbar rest leverer du til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Slik gjør du det

  1. Samle ikke-brennbar rest i en beholder – for eksempel i garasjen eller en bod. Sjekk sortere.no om du er usikker på om noe kan sorteres eller ikke.
  2. Ta med alt neste gang du skal på gjenvinningsstasjon. Er du fortsatt usikker på om noe kan sorteres, får du hjelp fra de som jobber der dersom du trenger det.