EPS, ofte kalt for isopor, er et lett plastmateriale som brukes i mange former for emballasje og kasser. Typiske isoporemballasjer er transportkasser, fiskekasser og emballasje rundt varer. Isopor ® og Styrofoam er to ulike produsenter av denne typen emballasje.

Slik gjør du det

EPS skal ikke sorteres sammen med plastemballasjen. Den er statisk, klistrer seg fast og lar seg derfor ikke sortere ut på gjenvinningsanleggene.

  1. Hvis du er usikker på om det er EPS kan du prøve å bøye eller vri på materialet. Hvis det er EPS så knekker den.
  2. Små mengder EPS som får plass i en søppelpose kan kastes i restavfallet. Større mengder leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Hva gjør du med…

  • Farget isopor/isolasjon?

    Farget isopor blir ofte brukt som isolasjonsmateriale og skal leveres som farlig avfall.

Hva blir det til

Nye elektriske artikler og møbler er ofte pakket inn i EPS eller Isopor® . I Kristiansandsregionen er ikke avfallsstrømmen av EPS stor nok til å bli materialgjenvunnet. Du må derfor inntil videre levere Isopor® og annen EPS som restavfall.