Medisinsk avfall er legemidler eller medisiner som skal kastes. Medisinsk avfall omfatter også smittefarlig avfall, som er svært viktig at ikke blandes med andre typer avfall.

Slik gjør du det

Medisiner er regnet som miljøfarlig avfall og skal ikke helles i vasken, kastes i søppelkassen eller i toalettet. Se ryddskapet.no for mer informasjon.

  1. Medisiner og emballasje som inneholder medisinrester leveres tilbake til apoteket.
  2. Produkter som trenger strøm eller batteri for å virke, som for eksempel blodsukkermålere, blodtrykksmålere og febertermometer, leveres som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Alle butikker som selger denne typen produkter skal ta i mot dette gratis og sende til gjenvinning.

Ja takk

  • Medisinglass, med medisinrester
  • Medisinrester
  • Legemiddel
  • Akupunkturnåler
  • Astmainhalator
  • Insulinpenn
  • Pacemaker
  • Sprøytespisser