Murstein er sammensatte materialer av stein, naturstein, tegl eller brent leire som er støpt sammen med sement eller annet bindemiddel.

  1. Ha murstein skilt fra andre materialer
  2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot murstein. Du får du hjelp fra de som jobber der dersom du trenger det.