Små fritidsbåter er båter med lengde inntil 15 fot (4,57 meter) uten innenbordsmotor. Små fritidsbåter inkluderer blant annet kano og kajakk. Det er gratis å levere inn små fritidsbåter og båteiere kan få utbetalt 1000 kr i vrakpant. Ordningen gjelder ikke båter benyttet til næringsformål. Alle kommuner skal tilby mottak for små fritidsbåter, og i tillegg kan de leveres private mottak. Finn mottak for små fritidsbåter. PS! Fra 27. juni 2022 tar Avfall Sør kun imot småbåter på Mjåvann og Støleheia

Slik gjør du det

 1. Registrer deg og last ned skjema for levering av båt og utbetaling av vrakpant.
 2. Finn ditt nærmeste mottak for små fritidsbåter. Ta kontakt med mottaket før levering.
 3. Frakt båten til nærmeste mottak og få skjema signert og godkjent fra mottaket.
 4. Ta bilde av/scann skjema. Send inn for utbetaling av vrakpant.

Ja takk

 • Kajakk
 • Kano
 • Robåt
 • Jolle
 • Pram
 • Seilbrett
 • Gummibåt med skrog
 • Trebåt
 • Glassfiberbåt
 • Plastbåt
 • Aluminiumsbåt

Nei takk

 • Gummibåt, oppblåsbar

Hva gjør du med…

 • Fritidsbåter over 15 fot og med innenbordsmotor?

  Båter over 15 fot og/eller båter med innenbordsmotor må leveres til godkjente mottak. Mer informasjon om innlevering av fritidsbåter.
 • Kostnader til frakt?

  Det er nå gratis å levere inn båter til kassering og det utbetales også vrakpant for innlevering av båter. Båteier må selv dekke kostnader til transport av båten.

Hva blir det til

Båtskrog og annet avfall fra båtene vil gå til materialgjenvinning eller energiutnyttelse avhengig av materiale og innhold av farlige stoffer.

Kasserte fritidsbåter leveres til mottaksanlegg for miljømessig forsvarlig behandling. Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, og farlige stoffer i bl.a. bunnstoff og skrog. Hovedandelen av fritidsbåtene i Norge er laget av komposittmaterialer.

Dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.