Stein og grus er alt av stein eller grus, for eksempel løse småsteiner, en blanding av store steiner og grus eller bare løs grus.

Slik gjør du det

  1. Ha stein og grus skilt fra andre masser/materialer (ikke bland med for eksempel betong eller asfalt)
  2. Lever etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot stein og grus. Du får hjelp fra de som jobber der dersom du trenger det.