Trevirke er ubehandlet/rent trevirke og behandlet trevirke (malt, limt eller lakket). Impregnert trevirke leveres som farlig avfall.

Hvis treverket er i god stand, kan det brukes til mindre byggeprosjekt, reparasjoner og vedlikehold.

  1. Finn nærmeste gjenvinningsstasjon som tar imot trevirke
  2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot trevirke. Du får du hjelp fra de som jobber der om du trenger det.

Dette lurer mange på

  • Hva med skruer og spikere?

    Skruer og spiker som sitter i trevirket, kan være på når du leverer. Ta gjerne bort, eller hamre ned de som stikker mye ut for å unngå skader.

  • Hva med impregnert trevirke?

    Impregnert trevirke sorteres som farlig avfall, og ikke sammen med annen trevirke. Ta med impregnert trevirke til nærmeste gjenvinningsstasjon som tar imot farlig avfall og lever i henhold til anvisningene på stasjonen.