Trevirke deles ofte opp i tre typer når det leveres inn

Rent trevirke: alt treverk som er fritt for maling og metall, i tillegg til treverk som ikke er impregnert. Hvis trevirket er i god stand, kan det benyttes til mindre reparasjoner og vedlikehold. Det kan også sages opp og benyttes som ved.

Overflatebehandlet trevirke: trevirke som er behandlet, men ikke regnes som farlig avfall. Dette gjelder eksempelvis trevirke med maling, lim eller lakk. Denne typen trevirke må ikke brennes.

Impregnert trevirke: trevirke impregnert med kreosot, salter av tungmetaller, kobber eller lignende. Dette leveres inn som farlig avfall.

Hva blir det til

På gjenvinningsstasjonene grovsorteres trevirket. Det som kan brukes igjen, f.eks. europapaller, tas ut for gjenbruk.