Vindusruter er både PCB-holdige vindusruter og vindusruter uten PCB. Vinduer leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Slik gjør du det

  1. Se etter produksjonsår/-dato på metalllisten mellom glasslagene, der finner du som regel dette påstemplet sammen med hvem som har produsert vinduet.
  2. Lever vinduet med rammen på til nærmeste gjenvinningsstasjon. Er du usikker på om vinduet inneholder PCB eller ikke finner årstall i metallisten, får du hjelp av de som jobber på gjenvinningsstasjonen.

Dette lurer mange på

  • Hvordan vet jeg om vinduet inneholder PCB?

    Mesteparten av isolerte vinduer produsert ca 1965–1975 inneholder miljøgiften PCB i forseglingen. PCB befinner seg i fugemassen som binder vinduet til karmen. Om du har mistanke om at vinduet inneholder PCB, lar du vinduet være i karmen.

    Vinduer med PCB leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Du leverer hele ruten, også selve karmen.