Avfall Sør og Kristiansand kommune ønsker å gjøre det enklere for alle parter å planlegge avfallsløsningene for nye utbyggingsområder bedre. Vi inviterer derfor til et dialogmøte der vi presenterer litt bakgrunn for krav og prosess, og tar imot innspill på hvordan det kan gjøres bedre. Innspillene vil også tas med i arbeidet med å revidere avfallsteknisk norm. Det ble gjennomført et tilsvarende møte før sommeren, som var nyttig og som nå gjentas for å få med flere.

Dato 11/10-22. Se invitasjon nedenfor.
For spørsmål: ta kontakt med Gunn Spikkeland Hansen – rådgiver i Avfall Sør – mob. 97 12 96 27 – gunn@avfallsor.no

Tips gjerne andre det kan være relevant for.