Brannfare gjør at alle med fargede sekker må snu – sikkerheten kommer først!

To år etter at Avfall Sør innførte forbud mot fargede avfallssekker på gjenvinningsstasjonene, er det fortsatt mange besøkende som ikke bryr seg om dette. Men nå er det helt slutt: Ingen får lov til å bruke fargede sekker. Alt avfall må enten leveres løst eller i gjennomsiktige sekker – og kommer du med fargede sekker, blir du nå bedt om å kjøre hjem igjen.

Den siste dagen i november tok vi en tur ut til Mjåvann gjenvinningsstasjon for å lufte hva slags reaksjoner de ansatte får på at det skal slås hardere ned på de som ikke sorterer ut og leverer avfall i rett merket container.

VIL SE HVA DU LEVERER. Kjell Arne Damgård på Mjåvann gjenvinningsstasjon vil ha avfallet ditt levert løst eller i gjennomsiktige sekker.

Møter forståelse

– De fleste har stor forståelse for forbudet mot fargede sekker, og er flinke til å sortere og pakke inn avfallet i gjennomsiktige sekker, sier Kjell Arne Damgård – mangeårig ansatt på Mjåvann og et kjent fjes for mange besøkende.
– Men fortsatt kommer det mange med sorte eller fargede sekker på bilen eller tilhengeren. Da må vi fortelle dem at vi har nulltoleranse mot dette. Det skjønner de fleste, selv om noen få ikke bryr seg. Det handler nok mye om uvitenhet også; mange vet ikke hvorfor vi er så strenge på dette, utdyper han.
Damgård forteller i den forbindelse om en alvorlig episode der et sykkelbatteri hadde havnet i en av restavfallscontainerne på Mjåvann. Det lå og glødet under press i containeren, noe som lett kunne ha utviklet seg til en brann.

Må se hva du kaster

Det er flere gode grunner til forbudet mot de fargede sekkene. De viktigste er faren for brann og de ansattes sikkerhet. Det kan rett og slett skjule seg farlige gjenstander i restavfallet, og derfor tar Avfall Sør kun imot avfall i gjennomsiktige sekker eller løst.
– Det hjelper ikke om du er verdens beste til å sortere – kommer du med restavfallet i en sort, blå, rød sekk som vi ikke kan se gjennom, så må du ta den med hjem igjen. Dette gjelder også de lyseblå sekkene for plastemballasje som mange bruker, understreker Kjell Arne Damgård
I tillegg til brannfaren skal forbudet mot fargede sekker sikre riktig håndtering av miljøgifter og medvirke til at mest mulig avfall blir riktig sortert og går til gjenvinning.
Lars Pedersen, kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør, påpeker at så mye som 50 prosent av restavfallet som leveres gjenvinningsstasjonene kan sorteres og blir til nye produkter – som for eksempel edelmetaller, metaller som smeltes om og elektrokomponenter.
– Heldigvis har det blitt mye bedre de siste årene, sier Pedersen. – De aller fleste er blitt mer bevisste når det gjelder sortering, men fortsatt er det noen av kundene våre som har et forbedringspotensial.

ALT PÅ STELL. Truls Hugo Hermansen (t.h.), som ofte leverer avfall på Mjåvann gjenvinningsstasjon, i hyggelig passiar med Kjell Arne Damgård.

Brannfarlige batterier

Det farligste avfallet som leveres på Avfalls Sørs gjenvinningsstasjoner, tas imot av Tom Milan Premak og kollegene hans på mottaket for farlig avfall. Her mottas løsemidler, spraybokser, maling og lakk, lyspærer og lysstoffrør, batterier, og alle produkter som går på strøm eller batteri.
Batterier generelt og litiumbatterier spesielt utgjør den største brannfaren. Av den grunn oppbevares batteriene i egne tønner der det legges et materiale som heter vermikulitt lagvis mellom dem for å forhindre varmeutvikling.

TRYGG OPPBEVARING. Tom Milan Premak viser frem batterier som er levert på mottaket for farlig avfall. Lag på lag med materialet vermikulitt forhindrer at det utvikles varme og potensiell brannfare.

– Den aller viktigste grunnen til at vi kun tar imot gjennomsiktige sekker, er frykten for at det skal skjule seg batterier i avfallet. Batterier utgjør en stor brannrisiko, og derfor oppfordrer vi alle til å være nøye med sorteringen slik at vi unngår farlige situasjoner, sier Tom Milan Premak.
Lars Pedersen viser i den sammenheng til brannen på sorteringsanlegget på Mjåvann i fjor sommer. Brannen skyldtes feilsortering, trolig batterier som selvantente i restavfallet og gjorde skade for om lag fem millioner kroner.
– Branner er farlige, og dessuten kostbare. Riktig sortering, i gjennomsiktige sekker, er dermed også med på å holde renovasjonsgebyrene nede, noe som kommer alle kundene våre til gode, fremholder han.

VERSTINGER. Litiumbatterier og ladere som inneholder litium, kan selvantenne. Det er derfor svært viktig at disse ikke havner i restavfallet, men leveres på mottaket for farlig avfall.

Avfall Sør

Renovasjonsselskap med ansvar for innsamling og behandling av avfall fra husholdninger i Kristiansand og Vennesla.
Driver tre gjenvinningsstasjoner: Sørlandsparken, Mjåvann og Støleheia. Her kan kundene levere sortert avfall, levere til ombruk og kjøpe kompost- og jordprodukter.
På gjenvinningsstasjonene kan kundene levere sortert avfall i rundt 20 ulike avfallscontainere/-mottak som håndteres videre på en sikker og miljømessig god måte.
Forbudet mot fargede sekker på alle gjenvinningsstasjonene ble innført i 2019.