Gjenvinnerdagen 2023

Tirsdag 22. august var Gjenvinnerdagen – et nasjonalt arrangement i regi av Avfall Norge.

Avfall Sør fikk besøk av 16 engasjerte lokalpolitikere på Støleheia avfallsanlegg.
Målet var å vise hvordan vi jobber, og hvilken rolle politikere har når vi sammen skal sørge for at viktige klimamål nås. Det ble gjennomført en omvisning på anlegget, og presentasjon av vår virksomhet og bransje. Deltakerne fikk stille spørsmål underveis, og fikk gode svar fra representantene fra Avfall Sør.

Harry Hansen, driftsleder på Støleheia.

Linn Olsen Nordby, daglig leder i Avfall Sør AS.

Elisabeth A. Helle, leder for Plan og miljø.

Hvorfor må avfallshåndtering opp på den politiske dagsorden?
Avfall Sør sitt samfunnsoppdrag er å håndtere avfallet vårt, og få ut alle verdifulle ressurser som kan resirkuleres og gjenbrukes. Dette er et oppdrag som blir enda viktigere fremover, ettersom vi har viktige klimamål å oppfylle; klimamål som krever at Norge blir en mer sirkulær økonomi. Vi må omstille oss og ta bedre vare på ressursene vi bruker, og i minst mulig grad hente ut nye ressurser fra en overbelastet og sårbar natur.

Norge har forpliktet seg til å materialgjenvinne eller ombruke 65 prosent av avfallet i 2035, og dette medfører at det kommer stadig strengere krav til innsamling og gjenvinning, senest med nye utsorteringskrav for mat- og plastavfall fra husholdninger og virksomheter.

Dette vil påvirke gjenvinningsbransjen, hele næringslivet og alle husholdninger. Dermed påvirker det også kommunepolitikerne. Mer ombruk og materialgjenvinning vil kreve investeringer i anlegg, teknologi og logistikk. Men det vil også skape muligheter for lokale arbeidsplasser og mer verdiskapning. Miljødirektoratets utredning av tiltak for å nå materialgjenvinningsmålene viser at effektivisering kan redusere kostnadene med avfallshåndtering.

 

Gjenvinnerdagen i media:


Sørlandssendinga – NRK Radio
Programleder Eirik Damsgaard i Sørlandssendinga snakker med Elisabeth A. Helle (leder for Plan og miljø i Avfall Sør). Tema er Gjenvinnerdagen 2023 og avfallsutfordringene vi står overfor.