Vrakpant på båt

Fra 1. oktober 2017 innførte Miljødirektoratet en vrakpant på båter der båteiere kan motta 1.000 kroner per leverte fritidsbåt ved søknad om tilskudd.

Hvor skal kasserte fritidsbåter leveres?
Innbyggere i Avfall Sørs eierkommuner kan levere ferdig sanerte fritidsbåter på Mjåvann, Støleheia eller Sørlandsparken. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. Les mer

Hvorfor må de leveres slik?
Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at miljøgifter og mikroplast havner i naturen og materialer som kan brukes på nytt blir tatt vare på.

Hvordan behandles båtvrakene?
Avfall Sør sørger for en forsvarlig sluttbehandling av båtvrakene, enten ved material- eller energigjenvinning. Les mer

 

Facebook like ikon Få nyttige tips og praktisk informasjon.
Følg oss på Facebook