Hvor skal plasten som ikke er emballasje?

Plastemballasje har vi alle blitt godt vant til å sortere i egne sekker hjemme. Denne emballasjen blir i sin tur gjenvunnet til nye produkter. Men hva med plast som ikke er emballasje – den ødelagte hagestolen, det sprukne akebrettet og alle de andre store og små plastproduktene vi omgir oss med til daglig?

En ny ordning gir nå innbyggerne i Kristiansand og Vennesla mulighetene til å levere denne blandede plasten i egen container på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Mjåvann, Sørlandsparken og Støleheia. Dette som et tillegg til egne containere for plastemballasje.

For få vite mer om hvordan dette fungerer har vi tatt turen til Sørlandsparken gjenvinningsstasjon for å treffe Jan Upsahl, kommunikasjonsrådgiver i Avfall Sør.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Upsahl har stor tro på den nye ordningen for blandet plast som ble innført 1. februar i år.

Hva er egentlig forskjellen på plastemballasje og blandet plast?

– Plastemballasje er innpakning som har vært rundt matvarer og andre produkter. For eksempel tomme poser, bokser, kanner eller lignende. Sagt på en enkel måte er blandet plast all plast som ikke er emballasje og som ikke har inneholdt farlig avfall. For eksempel plastrør, plastbøtter, møbler i plast, kasserte plastpaller og diverse andre plastprodukter.

Hvorfor har dere begynt å ta imot blandet plast på gjenvinningsstasjonene?

– Fram til nå har blandet plast hovedsakelig blitt sortert som restavfall og sendt til forbrenning hos Returkraft. I Avfall Sør har vi klare målsettinger om økt materialgjenvinning av husholdningsavfall. Plast er en ressurs vi kan gå tom for, og derfor bør den brukes flere ganger. Ved å sortere ut blandet plast sørger vi for at hagestolen i plast ikke blir et engangsprodukt, men ender opp som råstoff til nye plastprodukter.


“Materialgjenvinning av blandet plast sørger for at hagestolen i plast ikke blir et engangsprodukt”


Så den blandede plasten som samles inn gjenvinnes til nye plastprodukter?

– Ja, det stemmer. Avfall Sør har avtale med Franzefoss Gjenvinning som sørger for at den blandede plasten presses og balles. Deretter sørger selskapet Plastretur for transport, sortering og gjenvinning av den leverte plasten. Målet er å utnytte 70 prosent av denne plasten som råvare til ny plastproduksjon.

Betyr dette at all type plast nå kan kastes i samme container? Eller i samme sekk hjemme?

– Nei, avtalen vår med Plastretur innebærer at blandet plast ikke skal sorteres sammen med plastemballasje. Vi har derfor separate containere på gjenvinningsstasjonene, og plastemballasje skal fortsatt sorteres i egne sekker eller i nedgravde løsninger hjemme.

Det kan fort bli mange turer på gjenvinningsstasjonen hvis denne type plastprodukter ikke kan kastes hjemme?

Små plastprodukter, for eksempel en brukt tannbørste, kan du fortsatt kaste i restavfallet hjemme. De bør i alle fall ikke legges i sekken for plastemballasje. Men vi oppfordrer alle til å samle opp mest mulig blandede plastprodukter, og levere dette på stasjonen.

På gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken treffer vi også servicemedarbeider Monika Strandli. Hun møter daglig kunder som besøker anlegget for å kvitte seg med blandet plast og annet avfall.

Servicemedarbeider Monika Strandli informerer besøkende om at blandet plast nå skal kastes i egen container.

Nå har dere samlet inn blandet plast her på stasjonen en måneds tid. Er folk flinke til å sortere riktig?

– Ja, de som har fått dette med seg, har blitt mye flinkere. Det er jo såpass nytt at det er veldig mange som ikke er klar over muligheten enda. Vi prøver derfor å informere så mange som mulig. Noen ganger rekker vi også å stoppe besøkende som skal til å kaste plastprodukter i restavfallscontaineren, og henviser dem til containeren for blandet plast i stedet.

Strandli vender blikket mot containeren for blandet plast som begynner å fylles opp.

– Ut ifra det som jeg ser oppi containeren nå, så ser det ut til å være veldig greit sortert. Men det er også noen plastprodukter oppi her som er hele og ikke ødelagt. Brukelige ting skulle vi helst sett hadde blitt levert til bruktbutikken i stedet.


“Plastprodukter som er hele og ikke ødelagte bør helst leveres til ombruk.”


Eksempler på gjenstander som hører hjemme i containeren for blandet plast. Bøtter, lekebiler, kasser og lignende med innslag av metall kan også inkluderes i blandet plast.

Strandli påpeker at Blå Kors gjenbruk har egne mottak på gjenvinningsstasjonene i Sørlandsparken og på Mjåvann. Blå Kors selger det som samles inn i bruktbutikken på Mjåvann.

Men hvordan vet man om noe er egnet til ombruk eller ikke?

– Vi må alle bruke litt skjønn når vi vurderer dette. Jeg pleier å spørre meg selv: Ville jeg hatt glede av denne gjenstanden? Hvis svaret er ja, så prøver jeg å komme i kontakt med folk før de kaster sånne ting i containeren. Da anbefaler jeg at de heller leverer dette til bruktbutikken.

Strandli understreker at folk har forskjellig synspunkt om hva som er brukelig eller ikke. Hun poengterer også at hvis du er usikker, bør du gi det til Blå Kors. De sjekker og vurderer alt som leveres inn, og det som ikke er egnet til ombruk, kastes i containeren. Da ender alt på riktig sted til slutt.


De fleste kundene vil heller spørre oss enn å kaste noe i feil container.


Det er ikke alltid like lett sortere riktig. Får dere mange henvendelser fra kunder som er usikre på hva som skal sorteres hvor?

– Ja, det kommer en del spørsmål, men det er jo bare hyggelig – vi hjelper gjerne! De fleste vil heller spørre oss enn å kaste noe i feil container. De føler det kanskje litt som et nederlag hvis de kaster feil. For andre sitter det nok lengre inne å spørre. Denne gruppen er ikke fullt så opptatt av å sortere riktig, og vil helst bare bli ferdig fortest mulig.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Upsahl påpeker avslutningsvis at du både sparer tid og sorterer bedre ved å planlegge besøket på gjenvinningsstasjonen:

– Ved å sortere avfallet på forhånd kan være mer effektiv inne på stasjonen. Sjekk gjerne også plasseringen av containere i oversiktskartene på vår nettside. Hvis du er usikker på hva som skal sorteres hvor, så anbefaler jeg alle å bruke nettsiden sortere.no eller Sortere-appen. Det et veldig nyttig verktøy for alle – også for oss som jobber i renovasjonsbransjen.

På Avfall Sørs nettsider finner du oversiktskart med plasseringen av containere på de ulike gjenvinningsstasjonene. Velg stasjonen du vil besøke, deretter fanen "Oversiktskart".

 


Eksempler på blandet plast og plastemballasje

I lenkene under kan du lese mer om de ulike avfallstypene.