TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Ledige stillinger

 

AVFALL SØR SØKER PROSJEKTLEDER

Vi søker en handlekraftig og samhandlingsorientert nøkkelperson, som får ansvar gjennom prosjekter og utviklingsarbeid med ulik kompleksitet. Idette ligger IT- og digitalisering, bygg og anlegg, tiltak for å økegjenvinning, forretningsutvikling og øvrig effektivisering av internearbeidsprosesser. I tillegg innebærer ansvaret eierskap av prosjektmetodikksamt rådgivning og prioriteringer i prosjektene.

Les mer om stillingen