Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Vær med å begrense smittespredning av koronaviruset - oppdatert 4. juni

Jo flinkere vi alle er til å følge råd, holde avstand og vise hensyn, jo fortere kan vi håpe på å få hverdagen vår tilbake. Ved Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner er vi nå tilbake med ordinære åpningstider. Til tider vil det være redusert kapasitet. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonene vil biler i slike tilfeller bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å sortere avfallet før man besøker gjenvinningsstasjonen, så går køen raskere. Mjåvann Bruktbutikk åpnet onsdag 6. mai. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Om oss

Avfall Sør Holding AS er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet i regionen, på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte. 

Vi ivaretar kommunenes pålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling gjennom det heleide datterselskapet Avfall Sør AS

 

Våre anlegg, maskiner og materiell benyttes også til konkurranseutsatt avfallsbehandling og salg av tjenester til andre kommuner og bedrifter.

Med respekt, samarbeid og kompetanse leverer Avfall Sør smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering.

  

 

Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.

 

Miljøfyrtårn 

I 2018 ble Avfall Sør
resertifisert som
Miljøfyrtårnbedrift