Om oss

Avfall Sør Holding AS er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet i regionen, på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte. 

Vi ivaretar kommunenes pålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling gjennom det heleide datterselskapet Avfall Sør AS.

Våre anlegg, maskiner og materiell benyttes også til konkurranseutsatt avfallsbehandling og salg av tjenester til andre kommuner og bedrifter.

Med respekt, samarbeid og kompetanse leverer Avfall Sør smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering.

  

 

 

Miljøfyrtårn 

I 2018 ble Avfall Sør
resertifisert som
Miljøfyrtårnbedrift