Om oss

Avfall Sør Holding AS er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet i regionen, på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte. 

Vi ivaretar kommunenes pålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling gjennom det heleide datterselskapet Avfall Sør AS

 

Våre anlegg, maskiner og materiell benyttes også til konkurranseutsatt avfallsbehandling og salg av tjenester til andre kommuner og bedrifter.

Med respekt, samarbeid og kompetanse leverer Avfall Sør smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering.

  

 

Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.

 

Miljøfyrtårn 

I 2018 ble Avfall Sør
resertifisert som
Miljøfyrtårnbedrift