Spørsmål og svar

1
Papirdunken blir full lenge før tømming, hva gjør jeg?

Hvis papirdunken fylles lenge før den skal tømmes, kan du bestille en større grønn dunk. Det er kun en liten prisforskjell mellom 120 liter og 240 liters størrelse. Har du ekstra mye papp og papir, kan dette leveres på gjenvinningstasjonene. Du kan også sette igjen pappemballasjen i forretningen når du kjøper noe.

2
Bioposer – vi er gått tomme. Når får vi nye og hvor kan vi eventuelt få flere?

For å få nye bioposer knytter du på en biopose på dunk for bioavfall ved neste tømming. Renovatøren vil da levere ut en ny rull bioposer til deg.

 

Rull med bioposer kan også hentes her:

Avfall Sør administrasjon – Vige havnevei 90, 2. etasje, telefon 38 17 70 70

Mjåvann gjenvinningsstasjon

Støleheia gjenvinningsstasjon

Sørlandsparken gjenvinningsstasjon 

3
Det lukter fra den brune dunken – hva gjør jeg?

TIPS: Pakk inn ekstra fuktig avfall i avispapir. Frys ned f.eks. rekeskall og legg det i den brune dunken like før tømming. RENHOLD OG TØMMING OM SOMMEREN: For å unngå vond lukt og smittefare, vask dunken med såpe, og spyl med rent vann etterpå. Tøm dunken hver uke om sommeren.

4
Bleier – skal de kastes i grå eller brun dunk?

Bleier er restavfall og skal kastes i den grå dunken. Avfall Sør lager kompost av innholdet fra brun dunk. Det er strenge krav til kvalitet for de ulike komposttypene som produseres på Støleheia og vi ønsker derfor ikke bleier i den brune dunken. Andre steder i landet kan det forekomme at bleier blir samlet inn sammen med bioavfallet.

5
Kan jeg kaste batterier og lyspærer i den grå dunken?

Alle typer batterier og lyspærer skal behandles som farlig avfall. Farlig avfall kan skade deg og miljøet om det ikke behandles riktig. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer farlig avfall. Spør betjeningen på stasjonen om hjelp