Kasting av løs aske skaper en ubehagelig askesky bak på renovasjonsbilen og griser til både renovatører og tømmested. Løs aske og løst støv utgjør en helserisiko for renovatørene våre.

Slik gjør du det:

  • kald aske kan gjerne fuktes med vann før den pakkes godt inn.
  • bruk gjerne to bæreposer i plast og knytt igjen med dobbel knute
  • askeposen kastes som restavfall.
  • punktene over gjelder også når du skal kvitte deg med lignende masser som sagspon, pussestøv og kattesand.

Pakker du inn asken, er du med å hindre en askesky og tilgrising av både renovatør og tømmested.

Takk for at du visen hensyn!

Pakk gjerne kald aske inn i to plastposer med dobbelt knute