Avfall Sør eies av Vennesla og Kristiansand kommuner, og styres blant annet gjennom en fireåring plan for hvordan selskapet skal tilrettelegge tjenestene for innbyggerne. Avfallsplan 2017-2020 vil fra 2021 bli erstattet av ny avfallsplan 2021-2024.

 

Last ned filer

Bladbare dokumenter