Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla

Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.

Gjeldende forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla trådte i kraft 27. januar 2021.