Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla

Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.
Gjeldende forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla trådte i kraft 1. januar 2018.

Renovasjonsforskrift for Kristiansand og Vennesla