Nå kan innbyggerne i Kristiansand og Vennesla levere blandet plast på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner

Fra 1. februar kan innbyggerne i Kristiansand og Vennesla levere blandet plast i egen container på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Mjåvann, Sørlandsparken og Støleheia. Dette som et tillegg til egne containere for plastemballasje.

For å nå EUs og myndighetenes krav til materialgjenvinning i årene som kommer, jobber Avfall Sør kontinuerlig med løsninger på hvordan vi kan oppnå at en større del av avfallet sendes til materialgjenvinning fremfor energigjenvinning.

Ny ordning for utsortering av blandet plast vil bidra til reduserte mengder restavfall og økt andel plast som kan gjenvinnes til nye materialer – gang på gang.

Hva skjer med innsamlet blandet plast?

Blandet plast som samles opp på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner skal presses og balles hos Franzefoss Gjenvinning på Mjåvann. Deretter sørger materialselskapet Plastretur for transport, sortering og gjenvinning av den leverte plasten. Per februar 2023 leveres blandet plast til Polymertrade i Litauen, der målsettingen er å utnytte 70 prosent av denne plasten til materialgjenvinning.

Hva er forskjellen på plastemballasje og blandet plast?

  • Plastemballasje er en innpakning i form av pose, boks, kanne eller lignende der matvarer og andre produkter er tatt ut eller tømt.
  • Blandet plast er all plast som ikke er emballasje.

Er du usikker på hva som skal sorteres hvor?

På sortere.no får du mer informasjon og gode eksempler på disse avfallstypene:

Hvis plastgjenstanden ikke er ødelagt, anbefaler vi at den leveres til ombruk.