Kjøp sekker med torvfri plantejord på Støleheia

Sekk med torvfri plante jord foran drivhus.

kan du kjøpe sekker med torvfri plantejord på Støleheia gjenvinningsstasjon. Selges i sekk á 40 liter.
Sekkene selges også på Mjåvann og Sørlandsparken i sommersesongen (fra påske til oktober), og salget er nå avsluttet på de stasjonene.

 • 1 sekk for kr 100
 • 5 sekker for kr 400

Kontakt en av våre ansatte for å betale.

Finsiktet kvalitetsjord – basert på kompost fra Støleheia avfallsanlegg

I Avfall Sør hentes bioavfall (mat- og hageavfall) hjemme hos husholdningene. Hageavfall kan man også levere til gjenvinningsstasjonene. Både matavfall og hageavfall er verdifulle ressurser som sendes til kompostering på Støleheia. Her omdannes de til næringsrik kompost. Grønn Vekst baserer seg på disse ressursene i deres produksjon av sekker med torvfri jord.

Far og datter som vanner planter i drivhus.

Kan brukes både ute og inne – og til de aller fleste vekster og formål:

 • Beplantning
 • Ompotting
 • Jordforbedring

Torvfri plantejord inneholder organisk gjødsel som kombinert med et yrende mikroliv gir god plantevekst.

Far og datter som planter vekster i drivhus.

Noen fordeler:

 • Kvalitetsjord uten torv
 • Finsiktet, all-round jord til planting i bed eller krukker
 • Moden, stabil kompost gir sunne vekstbetingelser
 • Luftig, god struktur
 • Fri for ugress
 • Resirkulert organisk materiale og gjenvunnet næringsstoff

Varedeklarasjon og bruksveiledning

Husk at for best mulig resultat og sikker bruk, bør du alltid lese varedeklarasjonen og bruksveiledningen fra Grønn Vekst. Du kan også lese mer om torvfri plantejord i sekk på deres nettsider.

Her selges torvfri plantejord i sekk: