Etter ti år med uendret renovasjonsgebyr øker nå gebyret for husholdningsrenovasjon med 12 % i Kristiansand og Vennesla.

Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret i 2024.


Normalgebyret for et husholdningsabonnement i 2023 var kr 3925. Dette er et årlig gjennomsnittsgebyr for en husholdning med privatbolig (enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet o.l.) og standard dunker (140 liter). Dette inkluderer fast årsgebyr, samt variabelt gebyr hvor bioavfall i gjennomsnitt tømmes 18 ganger i året (ca. hver tredje uke) og restavfallet i gjennomsnitt tømmes 26 ganger i året (annenhver uke).

Normalgebyret i 2024 blir kr 4396. Dette tilsvarer en økning på kr 118 per kvartal – totalt kr 471 årlig.

Det er flere grunner til at renovasjonsgebyret øker:

  • Rentenivået har steget betraktelig.
  • Økt C02-avgift som tilsvarer en tredjedel av pris for forbrenning av restavfall.
  • Transportkostnadene er sterkt påvirket av økte drivstoffkostnader m.m. på grunn av uroligheter i verden.
  • Forsikringskostnaden er økt etter flere branner og eksplosjoner i avfallsbransjen.


Gebyrendringen ble vedtatt på kommunestyremøte i Vennesla og bystyremøte i Kristiansand, 14. desember 2023.

Visste du at ...?

Mer enn halvparten av restavfall fra dunker er feilsortert og kan enkelt sorteres ut

Hver innbygger kaster årlig i snitt 42 kg spiselig mat, som tilsvarer 3600 kroner

Ved behov kan man sette ut flere enn en sekk med plastemballasje