TØMMING AV NYE DUNKER FOR GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Før første tømming av dunk for glass- og metallemballasje, sender Avfall Sør ut egen SMS kvelden før tømmedag til de som har registrert mobiltelefon på adressen dunken skal tømmes. Du kan først melde deg på fast SMS-varsling for tømming av glass- og metallemballasje fra sommeren 2019.

Hva gjør jeg om jeg vil sortere ut emballasjen?

All glass- og metallemballasje kan leveres til et returpunkt. Vask emballasjen i kaldt vann og sett den til tørk. Glass- og metallemballasjen samles i igloer på returpunktene. Rene tekstiler og sko samles i nett/plastposer og leveres til tekstiltårn på returpunkt.