Sorteringsguide for studenter i Kristiansand og Vennesla

Det viktig å gjøre seg kjent med renovasjonsordningen som gjelder i den kommunen du nå bor og studerer i. Avfall Sør har derfor samlet nyttig informasjon om hvordan du skal sortere og levere avfallet ditt i Kristiansand og Vennesla:


Waste and recycling guide for students in Kristiansand and Vennesla

It is important to familiarize yourself with the recycling scheme that applies in the municipality where you currently live and study. Avfall Sør have therefore collected useful information about how to sort and deliver your waste in Kristiansand and Vennesla: